Thứ 7, Ngày 25/09/2021 -

Họp bàn công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII (2020-2025)
Ngày đăng: 07/10/2020  08:00
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 06/10, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh (Ban Tổ chức Đại hội) họp bàn các nội dung tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần VIII (2020-2025). Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban và đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT-UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội chủ trì cuộc họp.

 

Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban Tổ chức; Trưởng, Phó các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần VIII (2020-2025).

 

Quang cảnh buổi họp

 

Tại cuộc họp, các đồng chí thành viên Ban Tổ chức Đại hội và đại diện các Tiểu ban: Nội dung, Vật chất và Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần VIII đã báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội về chương trình, kịch bản, phát động thi đua, trang trí Đại hội; kiến nghị, đề xuất các nội dung còn vướng mắc để Ban Tổ chức Đại hội thảo luận thống nhất.

 

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum được tổ chức định kỳ 05 năm 01 lần nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được lựa chọn từ các cơ quan, đơn vị, địa phương, khơi dậy, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy truyền thống yêu quê hương đất nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

 

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần VIII (2020-2025) có nhiệm vụ đánh giá, tổng kết phong trào thi đua của tỉnh; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc nhất trong Phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua và đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, tạo không khí thi đua mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong giai đoạn 2020-2025.

 

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII (2020-2025) dự kiến diễn ra trong tháng 10 năm 2020; tổ chức tại Hội trường Ngọc Linh (thành phố Kon Tum) với 450 đại biểu tham dự, trong đó có 22 đại biểu là điển hình tiên tiến.

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chỉnh sửa ma két trang trí trong và ngoài hội trường tổ chức Đại hội  cho phù hợp, đảm bảo thẩm mỹ; rà soát, điều chỉnh, bổ sung Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội cho đủ các thành phần đại diện. Thống nhất đề xuất chiếu phóng sự trước chương trình truyền hình trực tiếp Đại hội; yêu cầu kết cấu phần lời dẫn giới thiệu từng điển hình tiên tiến phải sinh động...

 

Đồng chí yêu cầu các thành viên Ban Tổ chức Đại hội và các Tiểu ban cần tập trung chuẩn bị Đại hội chu đáo, trang trọng nhưng phải đảm bảo tiết kiệm; chú ý công tác tổ chức trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19./.

 

                                                                 Vũ Huệ - Minh Huệ