Chủ nhật, Ngày 11/04/2021 -

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 02/11/2020  20:13
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 02/11/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4117/UBND-NNTN UBND về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; căn cứ vào tình hình thực tế, thường xuyên huy động lực lượng tổ chức các đợt cao điểm ra quân tuần tra, truy quét và xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn quản lý theo quy định; mục tiêu giữ vững và phát triển diện tích rừng hiện có về diện tích và chất lượng.

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng kiểm lâm khẩn trương kiểm tra, xác định rõ hành vi vi phạm, đối tượng vi phạm trong các vụ việc nêu trên; xử lý hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định. Yêu cầu chủ rừng hoặc đối tượng phá rừng (nếu phát hiện) tổ chức trồng lại rừng đối với diện tích rừng bị phá trái phép. Đánh giá và xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân buông lỏng công tác quản lý, bảo vệ rừng khi để xảy ra các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn quản lý./.

 

            Cổng TTĐT tỉnh