Thứ 4, Ngày 20/01/2021 -

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở huyện Kon Plong
Ngày đăng: 29/11/2020  08:01
Mặc định Cỡ chữ
Theo thông tin của Đài KTTV tỉnh: Trong 12 giờ qua, trên địa bàn huyện Kon Plong đã có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 60-120mm

 

Cảnh báo: Trong 6 giờ tới trên địa bàn huyện Kon Plong tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

 

Đề nghị các đơn vị, tổ chức, địa phương và Nhân dân ở khu vực này chú ý đề phòng và chủ động các biện pháp phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

 

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1

 

Cổng TTĐT tỉnh