Thứ 3, Ngày 15/06/2021 -

Tăng cường công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 15/12/2020  15:32
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 15/12/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4604/UBND-NNTN về việc tăng cường công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, các Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ rừng; đối với rừng đặc dụng, phòng hộ cần lưu ý Chỉ thị số 1788/CT-BNN-TCLN ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn bản số 1234/UBND-NNTN ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh liên quan nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng đặc dụng, phòng hộ.

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Lâm nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp sử dụng đất rừng đất rừng đặc dụng, phòng hộ không đúng mục đích; đề xuất những giải pháp thực sự có hiệu quả để ngăn chặn kịp thời những khu vực trọng điểm về lấn chiếm đất rừng, phá rừng, khai thác lâm sản và săn bắt động vật hoang dã trái phép; quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không phải lâm nghiệp.

 

Giao các Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững theo quy định; trong đó bảo vệ hệ sinh thái rừng tự nhiên, bảo tồn nguồn gen và bảo tồn di tích lịch sử văn hóa, tín ngưỡng; đánh giá sâu sắc hơn về công tác nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường trong khu rừng đặc dụng như: phát triển hệ thống nhà thư viện, bảo tàng, phòng tiêu bản từ đó xác định nhiệm vụ cần triển khai trong giai đoạn tới; kết hợp giữa bảo tồn với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí và cung ứng dịch vụ môi trường rừng; về phát triển dược liệu dưới tán rừng phải đảm bảo quản lý chặt chẽ, tiêu chí cụ thể, đi đôi với kiểm tra, giám sát.

 

Khuyến khích các chủ rừng tổ chức triển khai hoạt động du lịch sinh thái bền vững và đúng quy định của pháp luật để tạo nguồn thu, từng bước nâng cao khả năng tự chủ tài chính của các chủ rừng. Hoạt động sinh thái trên cơ sở có đề án được phê duyệt, hạn chế xây dựng cơ sở hạ tầng không thực sự thiết yếu, đảm bảo không làm thay đổi quyền sở hữu và sử dụng rừng của chủ rừng.

 

Đẩy nhanh triển khai, thực hiện tự chủ về tài chính, bám sát quy định của nhà nước về tự chủ, có phương án cụ thể trên cơ sở rà soát các nguồn thu từ phí, giá, dịch vụ để trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Rà soát diện tích đất chưa có rừng nhưng thực tế không thể trồng được rừng (khu vực có độ dốc lớn, đá lẫn...) để đề xuất cơ chế chính sách./.

 

            Cổng TTĐT tỉnh