Thứ hai, Ngày 03/10/2022 -

Tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 18/05/2021  10:50
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 18/5/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1589/UBND-KGVX về việc tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và các đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

 

1. Rà soát toàn bộ các cơ sở, doanh nghiệp đang sử dụng lao động là người nước ngoài tại địa phương; trên cơ sở đó, tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ mọi trường hợp nhập cảnh, lao động nước ngoài đã đăng ký và làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp; kiên quyết không để sót, để lọt người nhập cảnh trái phép lao động trong các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 25 tháng 5 năm 2021, đồng thời báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

 

2. Tăng cường công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tổ chức thanh, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh việc cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng điều kiện, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ và khoản 1 Điều 152 Bộ luật Lao động năm 2019. Đồng thời, xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp tiếp nhận, sử dụng lao động trái phép và các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật; xem xét trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại địa phương nhưng không có giấy phép lao động (hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động) và không tuân thủ các quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

 

3. Tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở, doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn, bảo đảm thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và các quy định của cơ quan y tế. Kiên quyết đình chỉ và xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp không bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật.

 

Trần Thị Huệ