Thứ 3, Ngày 26/09/2023 -

Tăng cường quản lý chất thải phát sinh trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19
Ngày đăng: 16/09/2021  23:15
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 16/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3315/UBND-KGVX về việc tăng cường quản lý chất thải phát sinh trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

1. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc phân loại, thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải có nguy cơ chứa vi rút SARS-CoV-2 và các chất thải khác đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, không làm phát tán mầm bệnh ra bên ngoài.

 

Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc phân loại, vận chuyển, thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải có nguy cơ chứa vi rút SARS-COV-2, vỏ lọ vắc xin COVID-19, khẩu trang y tế, các phương tiện phòng hộ cá nhân đã qua sử dụng thải bỏ và các chất thải có nguy cơ chứa vi rút SARS-CoV-2 khác.

 

Chỉ đạo cụm xử lý chất thải y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi và Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tăng cường thu gom, vận chuyển chất thải y tế trên địa bàn các huyện, thành phố được phân công theo Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh (Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai thu gom, xử lý rác thải y tế trên địa bàn huyện Ia H’Drai); xây dựng phương án tăng công suất xử lý, phương án xử lý chất thải y tế trong trường hợp quá tải, quá công suất của các cụm và đơn vị xử lý chất thải y tế.

 

Chỉ đạo tăng cường khử khuẩn nước thải tại các cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến, cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trước khi xả vào môi trường (kể cả các cơ sở được thành lập mới).

 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện công tác xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh trong trường hợp dịch COVID-19 lây lan rộng ra cộng đồng.

 

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc vận chuyển, xử lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh để đảm bảo các chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 được vận chuyển và xử lý an toàn, kịp thời theo đúng quy định.

 

3. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố: Tăng cường kiểm tra việc phân loại, thu gom, xử lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly, chốt kiểm dịch, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn; đảm bảo bố trí đầy đủ phương tiện thu gom (thùng chứa rác, túi chứa rác thải), vận chuyển, lưu giữ chất thải đúng quy định. Triển khai các biện pháp khử khuẩn nước thải tại các cơ sở cách ly tập trung trước khi xả vào môi trường. Tổ chức quản lý, thu gom, vận chuyển, lưu giữ chất thải lây nhiễm phát sinh từ hoạt động cách ly tại nhà người nghi nhiễm SARS-CoV-2, người sau điều trị COVID-19 theo đúng quy định.

 

UBND các huyện, thành phố xây dựng phương án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 trong trường hợp có ca nhiễm cộng đồng, khu vực phong tỏa, không để tình trạng chất thải không được thu gom, xử lý kịp thời, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Trần Huệ - Phan Phượng