Thứ 3, Ngày 26/09/2023 -

Tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên
Ngày đăng: 17/09/2021  14:41
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 16/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3323/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên.

 

Theo đó, nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; đảm bảo trong năm học 2021 - 2022 có 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, tiến tới thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, UBND tỉnh yêu cầu:

 

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả một số nội dung sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật BHYT đối với học sinh, sinh viên.

 

Tổ chức hướng dẫn thủ tục hồ sơ, mức đóng BHYT, in cấp thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên đầy đủ, kịp thời; trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các trường theo đúng quy định.

 

Chỉ đạo các cơ sở y tế, y tế học đường... thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên tham gia BHYT; giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh BHYT đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

 

Kịp thời hướng dẫn để đẩy mạnh cài đặt ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID đến học sinh, sinh viên.

 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố: Phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc đơn vị, địa phương quản lý triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT học sinh, sinh viên; khẳng định BHYT học sinh, sinh viên là loại hình bắt buộc theo quy định của pháp luật, học sinh, sinh viên phải tham gia BHYT đúng, đủ theo quy định.

 

Giao chỉ tiêu cụ thể học sinh, sinh viên tham gia BHYT cho các trường học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Đưa chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT của học sinh, sinh viên là một tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét thi đua, khen thưởng của Nhà trường và việc chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên nhằm đảm bảo 100% học sinh, sinh viên thuộc đơn vị, địa phương quản lý được tham gia và thụ hưởng chính sách BHYT.

 

Thực hiện tốt công tác thu BHYT học sinh, sinh viên; sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí được trích lại cho y tế trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên theo quy định.

 

Rà soát đội ngũ cán bộ y tế học đường tại các trường học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ để có sự chủ động phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh tháo gỡ vướng mắc và đảm bảo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên.

 

Kêu gọi các nguồn tài trợ, xã hội hóa nhằm hỗ trợ cấp thẻ BHYT cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

 

3. Sở Y tế: Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác y tế trường học theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT, đảm bảo các điều kiện cần thiết để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên và giám sát, thanh tra, kiểm tra các nội dung về công tác y tế trường học tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh….

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Trần Huệ - Mỹ Diễm