Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Thành phố Kon Tum và huyện Kon Plông là vùng kinh tế động lực của tỉnh
Ngày đăng: 21/09/2021  23:10
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 20/9/2021, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Theo đó, tại Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thống nhất xác định thành phố Kon Tum và huyện Kon Plông là vùng kinh tế động lực của tỉnh và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Về mục tiêu tổng quát: Xây dựng thành phố Kon Tum và huyện Kon Plông trở thành trung tâm kinh tế, giữ vai trò nòng cốt, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.

 

Về mục tiêu cụ thể: (1) Thành phố Kon Tum sớm được công nhận đô thị loại II, có sự phát triển mạnh mẽ về công nghiệp - thương mại - dịch vụ và hạ tầng đô thị vào năm 2025; tiến đến đạt đô thị loại I và trở thành đô thị xanh, hiện đại, thông minh vào năm 2030; (2) Huyện Kon Plông trở thành vùng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trọng điểm của tỉnh vào năm 2025. Xây dựng Trung tâm huyện lỵ Kon Plông gắn với Khu du lịch sinh thái Măng Đen trở thành điểm du lịch đa dạng, phong phú về loại hình với thương hiệu riêng, hạ tầng hiện đại, chất lượng phục vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế vào năm 2025; xây dựng trung tâm du lịch - hội nghị - nghỉ dưỡng mang tầm quốc gia, đậm bản sắc văn hóa dân tộc và trở thành trung tâm du lịch hàng đầu của khu vực Tây Nguyên vào năm 2030.

 

Nghị quyết đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chung về: Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng và thị trường bất động sản; Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư; Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lợi thế vùng gắn với liên kết các vùng kinh tế động lực; Cơ chế, chính sách hỗ trợ, liên kết; Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh xây dựng Đề án phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; trong đó, làm rõ khả năng huy động và  phân bổ các nguồn lực trình HĐND tỉnh thông qua, làm cơ sở để triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với các địa phương vùng kinh tế động lực để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

 

Toàn văn Nghị quyết, tải tại đây!

 

Cổng TTĐT tỉnh