Thứ 5, Ngày 21/10/2021 -

UBND tỉnh họp phiên chuyên đề tháng 9 năm 2021
Ngày đăng: 24/09/2021  22:56
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 24/9, UBND tỉnh tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 9 năm 2021 để thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung, dự thảo quyết định QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh. Đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
Quang cảnh phiên họp

 

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  Nguyễn Ngọc Sâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan của tỉnh.

 

Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp

trình bày các nội dung trình tại phiên họp

 

Tại phiên họp, lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp đã trình bày hồ sơ trình 01 Tờ trình và 03 dự thảo quyết định QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về các nội dung: Dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Kon Tum; Tờ trình về đơn giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuê để thực hiện dự án Khách sạn tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum; dự án Trung tâm thương mại kết hợp nhà phố đường Bà Triệu; Dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum quy định tại Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh Kon Tum; Dự thảo quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

phát biểu tại phiên họp

 

Sau khi thảo luận, tham gia ý kiến, lãnh đạo UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh đã bỏ phiếu thống nhất thông qua Tờ trình và các dự thảo quyết định của UBND tỉnh trình tại phiên họp.

 

Kết thúc phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan chủ trì soạn thảo các dự thảo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét quyết định đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật./.

 

Lê Hằng