Thứ hai, Ngày 15/08/2022 -

Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021
Ngày đăng: 15/01/2022  07:05
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 14/01, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Dũng- Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương; Huỳnh Tấn Phục- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện Thường trực Ban Tổ chức các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo các phòng thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các ban Tổ chức cấp ủy trực thuộc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan liên quan làm tốt công tác tham mưu theo đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm đúng Điều lệ Đảng, các nguyên tắc, quy định, quy chế và quy trình công tác. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của công tác tổ chức Đảng.

 

Phối hợp tham mưu hoàn thành tốt việc tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; tiếp tục tham mưu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định nêu gương của Trung ương, của tỉnh.

 

Việc tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đạt nhiều kết quả tích cực, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được sắp xếp tinh gọn hiệu lực, hiệu quả. Tham mưu cấp ủy các cấp triển khai thực hiện hoàn thành tốt chương trình công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 và các nhiệm vụ phát sinh đột xuất trong năm.

 

Công tác củng cố, xây dựng TCCSĐ đã được các cấp ủy chỉ đạo thực hiện thường xuyên và có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh; đội ngũ đảng viên tiếp tục được nâng lên cả về số lượng và chất lượng.

 

Tại Hội nghị, đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận nhằm đánh giá, bổ sung những kết quả đã đạt được; phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chị đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí A Pớt- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tổ chức các cấp ủy trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu nhìn nhận thẳng thắn những mặt còn tồn tại, hạn chế để khắc phục.

 

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cần tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026; ban tổ chức cấp ủy phải chủ động phối hợp với ban tuyên giáo cùng cấp thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn.

 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của ban tổ chức cấp trên đối với ban tổ chức cấp dưới, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng. tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của ban tổ chức các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức./.

Minh Huệ