Chủ nhật, Ngày 29/05/2022 -

Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum triển khai công tác năm 2022
Ngày đăng: 20/01/2022  13:56
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 20/01, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022 của TAND hai cấp tỉnh Kon Tum. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Năm 2021, bối cảnh tình hình trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đã làm ảnh hưởng đến các hoạt động của Tòa án. Các đơn vị Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Kon Tum đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, có nhiều cố gắng nên tỷ lệ giải quyết các lại án đạt cao, vượt so với chỉ tiêu đề ra; không có trường hợp để quá hạn luật định; không có trường hợp nào kết án oan người không có tội hay bỏ lọt tội phạm.

 

Từ ngày 01/10/2020 đến 30/9/2021, Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 2328 vụ việc, đã giải quyết 2193 vụ việc, đạt tỷ lệ 94%; tỷ lệ các bản án quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan là 0,14% thấp hơn quy định của hệ thống Tòa án 1,36%. Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải, đối thoại theo Luật tố tụng và Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, các đơn vị Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Kon Tum đã hòa giải, đối thoại thành được 1209/1669 tổng số vụ việc đã giải quyết, đạt tỷ lệ 72%.

 

Tòa án nhân dân cấp huyện đã thụ lý, giải quyết 06 hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và trường giáo dưỡng, đạt tỷ lệ 100%, vượt 1% chỉ tiêu đề ra. Tòa án nhân dân hai cấp đã ra quyết định thi hành án hình sự đối với 718 người bị kết án; ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù đối với 15 người bị kết án; tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với 01 người bị kết án. Tòa án nhân dân cấp huyện đã xét miễn, giảm các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước với tổng số tiền trên 77 triệu đồng.

 

Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại TAND hai cấp tiếp tục tập trung vào việc thực hiện tốt mô hình “Hành chính tư pháp một cửa”. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của Tòa án, sử dụng và khai thác có hiệu quả các phần mềm quản lý, thống kê  trong công tác thống kê, lưu trữ, thi đua khen thưởng, tổ chức cán bộ...; hệ thống thư điện tử Tòa án; hệ thống hội nghị trực tuyến và Trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum, đảm bảo an toàn an ninh mạng.

 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương đánh giá cao những kết quả ngành Tòa án đã đạt được trong năm 2021. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, còn tồn tại trong công tác thực hiện nhiệm vụ của Tòa án nhân dân hai cấp trong năm vừa qua. Đồng thời, đề nghị một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện  trong thời gian tới: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp nói chung và toàn ngành Tòa án nói riêng; thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, đảm bảo xét xử nghiêm minh, khách quan, công tâm, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính... góp phần giữ vững và nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật.

 

Tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, nhất là phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong tham mưu, phục vụ kịp thời, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, cần tập trung xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký thực hiện công tác xét xử. Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và trong hoạt động quản lý, điều hành.

 

Triển khai thực hiện nghiêm việc tổ chức các phiên tòa xét xử trực tuyến theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao; tăng cường tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến đến Tòa án nhân dân hai cấp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh.

 

 

Tại Hội nghị Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án” và tặng Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho các tập thể, cá nhân Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Kon Tum đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021.

 

                                                                                                    Minh Huệ