Thứ sáu, Ngày 09/06/2023 -

Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng: 23/06/2022  14:43
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 23/6, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.
Quang cảnh Kỳ họp

 

Các đồng chí: Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nghe Minh Hồng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành Kỳ họp.

 

Các đại biểu tham dự Kỳ họp

 

Dự Kỳ họp có các đồng chí: A Pớt – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; U Huấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và 43/50 đại biểu HĐND tỉnh.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm báo cáo tóm tắt

các Tờ trình của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp

 

Tại Kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình UBND tỉnh 09 Tờ trình về: (1) Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước cho các ngành, các cấp của địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 – 2025; (2) Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm cho các ngành, các cấp của địa phương thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; (3) Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; (4) Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; (5) Giao dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình MTQG; (6) Phân bổ kế hoạch năm 2022 từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021 chưa phân bổ; (7) Phê duyệt chủ trương đầu tư và bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh; (8) Phê duyệt chủ trương đầu tư và bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương Dự án Xây mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị và nâng cao năng lực tuyến đầu cơ sở trợ giúp xã hội (cơ sở I, II) tỉnh; (9) Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn giải trình, làm rõ một số ý kiến

khác nhau đối với Tờ trình trình tại Kỳ họp

 

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp

 

Sau khi nghe UBND tỉnh trình bày các Tờ trình, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã báo cáo thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, xem xét kỹ lưỡng và thống nhất biểu quyết thông qua 09 nghị quyết chuyên đề để cụ thể hóa các quy định, chủ trương của Trung ương, của Ban thường vụ Tỉnh ủy và xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn quản lý, điều hành, tạo cơ sở pháp lý để chính quyền các cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ được đồng bộ, thống nhất, kịp thời.

 

Đồng chí Dương Văn Trang phát biểu bế mạc Kỳ họp

 

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Các nghị quyết mà HĐND tỉnh vừa thông qua, nhất là các Nghị quyết liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình xây dựng nông thôn mới và Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025 đã trao cho các huyện, thành phố và các sở, ngành số vốn trên 2.752 tỷ đồng. Đây là nguồn lực lớn và rất quan trọng cho tỉnh và các huyện, thành phố để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đồng thời, cũng đặt ra yêu cầu rất cao cho các ngành, các địa phương trong việc chuẩn bị và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình này từ nay đến hết năm 2025.

 

Đồng chí lưu ý, để phát huy cao nhất hiệu quả của nguồn lực quan trọng này, ngay sau kỳ họp, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương có giải pháp, biện pháp thật cụ thể, quyết liệt, gắn với phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng tổ chức, người đứng đầu; đồng thời, có cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ bảo đảm phát hiện và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc để nguồn vốn đã được bố trí cho từng dự án, chương trình được thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, tiến độ đã xác định.

 

Đồng chí đề nghị, quá trình tổ chức thực hiện, cần quan tâm lựa chọn đầu tư đúng, trúng các dự án, công trình thật sự trọng tâm, trọng điểm; đồng thời lồng ghép chặt chẽ các dự án của 03 chương trình này với các chương trình, dự án khác trên cùng một địa bàn để phát huy cao nhất hiệu quả sử dụng vốn, góp phần tháo gỡ được điểm nghẽn ở từng địa phương và tạo ra xung lực mới cho thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và thực hiện tốt hơn mục tiêu giảm nghèo bền vững./.

 

Dương Nương