Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022
Ngày đăng: 16/07/2022  07:30
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 15/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2268/KH-UBND về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ gồm: Thành lập Tiểu Ban Chỉ đạo về công tác đặc xá của Công an tỉnh để tổ chức thực hiện đặc xá năm 2022 theo quy định tại Quyết định số 766/2022/QĐ-CTN ngày 01/7/2022 của Chủ tịch nước và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương; chỉ đạo, hướng dẫn Trại tạm giam và Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương; thành lập Hội đồng xét, đề nghị đặc xá của Trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện; chỉ đạo việc lập hồ sơ xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh và cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện.

 

Đồng thời, chỉ đạo Trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện thực hiện tốt công tác vận động, hướng dẫn và tạo điều kiện cho phạm nhân liên lạc với thân nhân; đôn đốc việc thực hiện hình phạt bổ sung là phạt tiền, nộp án phí, thi hành nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác tại cơ quan thi hành án dân sự; thu các khoản tiền mà phạm nhân là người phải thi hành án dân sự hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp tại Trại giam, Trại tạm giam hoặc cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện (nếu có) để thi hành án theo quyết định thi hành án dân sự và quyết định của bản án hình sự làm cơ sở cấp giấy xác nhận cho phạm nhân làm căn cứ đưa vào hồ sơ xét đề nghị đặc xá và chuyển số tiền đó cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền. Đối với những người đã được Hội đồng tư vấn đặc xá đề nghị đặc xá mà có đơn khiếu nại, tố cáo, có dấu hiệu nghi vấn không đủ điều kiện hoặc có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân thì kịp thời báo cáo Hội đồng tư vấn đặc xá đưa ra khỏi danh sách đề nghị đặc xá.

 

Cùng với đó, tổng hợp và chuyển danh sách người được đề nghị đặc xá về cư trú theo từng huyện, thành phố thuộc tỉnh đã được Tổ thẩm định liên ngành nhất trí đề nghị đặc xá để chủ động rà soát và chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng. Khi có Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, Công an tỉnh chuyển danh sách người được đặc xá theo từng huyện, thành phố thuộc tỉnh đồng thời chỉ đạo Công an các cấp tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng.

 

Tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước cho phạm nhân trong Trại tạm giam Công an tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện theo nghi lễ nghiêm trang.

 

Tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, các tổ chức trong và ngoài nước có liên quan đến đặc xá; trả lời bằng văn bản cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân có đơn khiếu nại về trường hợp không được đặc xá theo đúng lý do không đồng ý đề nghị đặc xá của thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá.

 

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Tham mưu cấp thẩm quyền chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương tích cực triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng.

 

Tổng kết công tác đặc xá năm 2022 và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xét, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đặc xá năm 2022.      

 

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch này; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời tổng hợp, gửi Công an tỉnh để được hướng dẫn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây!

Nguyễn Hiệp - Tuấn Dũng