Thứ 5, Ngày 25/04/2024 -

Tình hình phát triển kinh tế tháng 7 và 7 năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 26/07/2022  01:34
Mặc định Cỡ chữ
Trong tháng 7 và 7 tháng năm 2022, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum tiếp tục có nhiều khởi sắc ở hầu hết các lĩnh vực.

 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Sản xuất nông nghiệp với nhiệm vụ trọng tâm là tập trung gieo trồng và chăm sóc cây lúa vụ mùa, đảm bảo tiến độ gieo trồng các loại cây hàng năm khác; công tác phòng chống dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm được giám sát chặt chẽ; sản xuất lâm nghiệp duy trì ổn định; công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tiếp tục được quan tâm.

 

 

2. Sản xuất công nghiệp tháng 7/2022 tiếp tục ổn định và tăng trưởng trở lại do các đơn vị đã thích nghi với trạng thái “bình thường mới”; chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 7 ước tính tăng 1,30% so với tháng trước và tăng 13,01% so với cùng kỳ năm trước do dịch COVID-19 đã được kiểm soát, các doanh nghiệp chủ động hơn về lao động và kế hoạch sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn để phục hồi, mở rộng sản xuất.

 

Tính chung 7 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 19,41% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành có chỉ số sản xuất tăng cao như ngành công nghiệp khai thác khoáng sản và ngành sản xuất, phân phối điện; riêng ngành sản xuất điện có chỉ số sản xuất tăng cao nhất (+37,08%).

 

 

3. Trong tháng 7/2022, toàn tỉnh có 32 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 314 tỷ đồng, giảm 18% về số doanh nghiệp và giảm 59,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021. Có 02 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước; 02 doanh nghiệp đã giải thể, bằng so với cùng kỳ năm trước; 08 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, bằng so với cùng kỳ năm trước.

 

Tính chung 7 tháng năm 2022, có 224 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 72,26% kế hoạch và tăng 32,5% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký khoảng 4.135 tỷ đồng, đạt 75,73% kế hoạch và giảm 10,53% so với cùng kỳ. Có 90 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 2,27% so với cùng kỳ năm trước; 14 doanh nghiệp đã giải thể, giảm 26,4% so với cùng kỳ năm trước; 140 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 27,27% so với cùng kỳ năm trước.

 

 

4. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh chấp hành tốt các quy định về lãi suất huy động; mặt bằng lãi suất huy động trong tháng tương đối ổn định, không có sự biến động so với tháng trước. Mặt bằng chung lãi suất cho vay trong tháng tiếp tục duy trì ổn định. Đến 31/7, tổng dư nợ tín dụng toàn địa bàn ước đạt 41.500 tỷ đồng so với đầu năm, tăng 8,0% (+ 3.061 tỷ đồng) và tăng 1,0% (+392 tỷ đồng) so tháng trước.

 

 

5. Công tác phân bổ và đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được chỉ đạo triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm; đồng thời, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư nhằm đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công đúng mục đích, hiệu quả.

 

Trong 7 tháng năm 2022 tình hình triển khai thực hiện các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh nhìn chung đúng theo kế hoạch vốn đã được giao từ nguồn vốn chuyển từ năm 2021 và nguồn vốn theo kế hoạch trung và dài hạn, bên cạnh đó nguồn vốn theo kế hoạch năm 2022 đang được các đơn vị triển khai các khâu chuẩn bị thực hiện dự án.

 

 

6. Hoạt động thương mại và dịch vụ tháng 7/2022 khá sôi động khi đời sống sinh hoạt của người dân trở về trạng thái của những năm trước dịch COVID-19. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 tăng 31,45% so cùng kỳ năm trước.

 

Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 37,55% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều hoạt động hưởng ứng, thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh đã được tổ chức thành công; đặc biệt là chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn “Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng” năm 2022 và công bố Kế hoạch phát triển du lịch khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam giai đoạn 2025 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với quy mô cấp quốc gia.

 

 

Cũng trong tháng, hoạt động vận tải ghi nhận sự phục hồi khá tích cực là tháng cao điểm mùa du lịch nên nhu cầu đi lại của người dân tăng. Vận tải hàng hóa duy trì đà phục hồi từ những tháng trước với sản lượng vận chuyển hàng hoá tăng 87,63% và luân chuyển tăng 84,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, vận chuyển hành khách giảm 2,92%, luân chuyển hành khách giảm 2,0% so với cùng kỳ năm trước; vận chuyển hàng hóa tăng 26,11%, luân chuyển hàng hóa tăng 24,36% so với cùng kỳ năm trước.

 

 

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 năm 2022 tăng 0,41% so với tháng trước; tăng 2,77% so với cùng kỳ năm trước; tăng 2,94% so với tháng 12 năm trước; tăng 7,22% so với kỳ gốc 2019; CPI bình quân 7 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước tăng 2,44%.

 

Thái Ninh