Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động báo chí
Ngày đăng: 05/11/2022  15:10
Mặc định Cỡ chữ
Tại công văn 720-CV/TU ngày 2/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế cung cấp thông tin cho báo chí; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả những nội dung phức tạp, nhạy cảm mà báo chí, mạng xã hội phản ánh, dư luận quan tâm.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo:

 

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí, truyền thông. Đánh giá tổng thể tình hình hoạt động của các cơ quan báo, tạp chí, trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh và đề xuất phương hướng, giải pháp khắc phục, xử lý những bất cập, hạn chế (nếu có) gắn với thực hiện tốt việc hỗ trợ chuyển đổi số cho các cơ quan báo chí địa phương.

 

Các sở, ngành liên quan thực hiện tốt vai trò cơ quan chủ quản báo chí. Trong đó, thường xuyên rà soát, đề nghị thành lập tổ chức đảng tại các cơ quan báo chí (nếu đủ điều kiện); đề cao trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là người giữ cương vị lãnh đạo; đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí trực thuộc; tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực để cơ quan báo chí trực thuộc hoạt động hiệu quả; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động báo chí (nếu có).

 

Hội Nhà báo tỉnh thực hiện tốt công tác tập hợp, đoàn kết hội viên, nhà báo phát huy khả năng sáng tạo, phấn đấu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; trong đó, tuyên truyền, vận động đội ngũ phóng viên, biên tập viên cơ quan thường trú, đại diện các cơ quan báo chí, tạp chí ở Trung ương đứng chân trên địa bàn tham gia Hội Nhà báo tỉnh.

 

Tăng cường theo dõi, kịp thời phát hiện và xử lý hoặc đề xuất cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với các hội viên, người làm báo vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam (nếu có). Chủ động nhận xét, đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động tác nghiệp và nội dung thông tin trên báo chí tại các hội nghị giao ban báo chí định kỳ và khi xuất hiện vấn đề, vụ việc được dư luận xã hội quan tâm.

 

Đồng thời, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp, đạo đức, nhận thức về sứ mệnh nghề nghiệp, trách nhiệm đối với xã hội cho hội viên, cán bộ quản lý báo chí và đội ngũ người làm báo trên địa bàn tỉnh.

 

Các cơ quan báo chí của tỉnh thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người làm báo thực hiện nghiêm quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những biểu hiện lệch lạc về chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị. Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và chịu trách nhiệm về hoạt động của cơ quan, đơn vị. Giữ vững kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo, định hướng thông tin của các cơ quan chức năng, nhất là đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.

 

Tăng cường thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thành tựu phát triển của đất nước, của tỉnh Kon Tum; hoạt động của lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và cơ quan chủ quản. Tích cực đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc.

 

Tăng thời lượng để phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm, những tấm gương tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo trong các phong trào thi đua, yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động. Không đưa tin, bài sai sự thật, thiếu kiểm chứng, thông tin nặng về phê phán mặt tiêu cục, thổi phồng khuyết điểm...

 

Tiếp tục rà soát, ban hành các quy định, quy chế của tòa soạn về quy trình tổ chức đề tài tác nghiệp, thẩm định, biên tập, phê duyệt xuất bản hoặc sửa chữa, gỡ, hạ, đính chính tin, bài; quy chế quản lý tác nghiệp của phóng viên, cộng tác viên, không để các cá nhân lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi, vi phạm pháp luật.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Hướng dẫn, chỉ đạo quán triệt Kế hoạch số 156-KH/BTGTW và Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22-11-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII "về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ" theo quy định.

 

Chỉ đạo, định hướng thông tin cho báo chí, bảo đảm kịp thời, chính xác, toàn diện, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn, nhất là đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, hạn chế đến mức thấp nhất những tác động, ảnh hưởng tiêu cực từ các thông tin trên. Trong đó, định hướng tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày báo chi cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025) theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

 

Thực hiện tốt Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30-9-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

 

Dương Nương