Chủ nhật, Ngày 04/12/2022 -

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Ngày đăng: 22/11/2022  15:21
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 22/11, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng" trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị số 20-CT/TW). Đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác lịch sử Đảng của ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và lực lượng vũ trang...

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng trên địa bàn tỉnh được quan tâm triển khai thực hiện, về cơ bản các yêu cầu, nhiệm vụ công tác lịch sử Đảng được thực hiện đảm bảo. Nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên, nhất là nhận thức trong cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ, cán bộ chủ chốt.

 

Việc triển khai công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đạt kết quả về số lượng toàn tỉnh đã có 36 tập sách lịch sử được xuất bản; trong đó, 10 công trình sách lịch sử cấp tỉnh, 02 công trình cấp huyện và 24 công trình cấp xã và tương đương được xuất bản. Chất lượng nghiên cứu, biên soạn cơ bản đảm bảo tính Đảng, tính khoa học và tính giáo dục. Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng, qua đó góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử truyền thống chưa thường xuyên, thiếu liên tục, mới tập trung vào các ngày lễ, kỷ niệm của địa phương, đất nước; chất lượng nội dung một số tập sách, ấn phẩm lịch sử chưa cao; hiệu quả lồng ghép, tích hợp giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương vào các môn học hiệu quả chưa cao, chưa thực sự thu hút được học sinh...

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trong giai đoạn hiện nay; nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định xuất bản, khắc phục tình trạng xuất bản tràn lan, thiếu kiểm soát.

 

Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ bằng các hình thức phong phú, đa dạng, sinh động, phù hợp với từng đối tượng; tiếp tục xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu lịch sử Đảng gắn với thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ này, đảm bảo nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu, biên soạn, thẩm định các công trình lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống.

 

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương và Kế hoạch số 73-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Qua đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân triển khai thực hiện tốt Chỉ thị....

 

Minh Huệ