Chủ nhật, Ngày 21/04/2024 -

Hướng dẫn tuyên truyền Chợ phiên Dược liệu - Gia súc biên giới huyện Đăk Glei năm 2022
Ngày đăng: 01/12/2022  09:23
Mặc định Cỡ chữ
Sở Thông tin và Truyền thông vừa có Văn bản đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền giới thiệu Chợ phiên Dược liệu - Gia súc biên giới huyện Đăk Glei năm 2022.

 

 

Theo đó, tuyên truyền nhằm giới thiệu, quảng bá và tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OPCOP các loại dược liệu, gia súc (trâu, bò,...) và các sản phẩm đặc hữu trên địa bàn huyện Đăk Glei đến người  tiêu  dùng,  cá tầng lớp nhân dân,  du  khách  và các nhà đầu tư; Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của huyện Đăk Glei và các huyện thuộc tỉnh Kon Tum và các tỉnh khác gặp gỡ, tìm hiểu kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc hữu huyện Đăk Glei nhất là các sản phẩm về dược liệu và gia súc trên địa bàn huyện.

 

 Tuyên truyền việc tổ chức Chợ phiên hằng năm mang tính đặc trưng của huyện Đăk Glei sẽ tạo thói quen trao đổi, mua bán hàng hóa của người dân trên địa bàn huyện, từ đó lan tỏa đến các huyện trong tỉnh và hướng đến thị trường ngoài tỉnh; tạo điểm đến vào các ngày đầu Quý, thu hút Nhân dân và khách du lịch đến tham quan mua sắm.

 

Tuyên truyền, giải thích rõ để người dân, đặc biệt là người DTTS hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc trao đổi, buôn bán hàng hóa để tăng thu nhập góp phần vào việc giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế hộ gia đình, cá nhân...; Thực  hiện chủ trương tăng cường  xúc tiến thương mại thị trường nội địa, đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

 

Tuyên truyền về thời gian tổ chức lễ hội: Từ ngày 02 - 04/12/2022; Địa điểm: Tại sân Thể thao và Lễ hội huyện Đăk Glei.

 

Cổng TTĐT tỉnh