Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Dự báo thời tiết dịp Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023
Ngày đăng: 25/01/2023  09:42
Mặc định Cỡ chữ
Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum về nhận định thời tiết phục vụ dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (từ ngày 25 - 26/01/2023).

 

* Cập nhật ngày 25/01/2023: Chi tiết về thời tiết các khu vực từ ngày 25 - 26/01/2023 (tức từ Mùng 4 đến Mùng 5 Tết):

 

Khu vực các huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông, Bắc Đăk Glei: Mây thay đổi, có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng gián đoạn, đêm và sáng sớm có sương mù, trời rét; gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-130C, cao nhất từ 24-260C, độ ẩm 83-88%.

 

Khu vực các huyện Đăk Tô, Ngọc Hồi, Nam Đắk Glei: Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-160C, cao nhất từ 26-280C, độ ẩm 73-78%.

 

Khu vực các huyện Đắk Hà, Kon Rẫy, Sa Thầy, Ia H’Drai và TP. Kon Tum: Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-180C, cao nhất từ 27-290C, độ ẩm 70-75%.

 

Đây là bản tin cuối cùng trong đợt phục vụ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quí Mão 2023.

 

* Cập nhật ngày 22/01/2023:

 

Chi tiết về thời tiết các khu vực từ ngày 22 - 24/01/2023 (tức từ Mùng 1 đến Mùng 3 Tết):

 

Khu vực các huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông, Bắc Đăk Glei: Mây thay đổi, có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng gián đoạn, đêm và sáng sớm có sương mù, trời rét; gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-130C, cao nhất từ 24-260C, độ ẩm 83-88%.

 

Khu vực các huyện Đăk Tô, Ngọc Hồi, Nam Đắk Glei: Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-160C, cao nhất từ 26-280C, độ ẩm 73-78%.

 

Khu vực các huyện Đắk Hà, Kon Rẫy, Sa Thầy, Ia H’Drai và TP. Kon Tum: Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-180C, cao nhất từ 27-290C, độ ẩm 70-75%.

 

Chi tiết về thời tiết ở các khu vực từ ngày 25 - 26/01/2023 (tức từ Mùng 4 đến Mùng 05 Tết):

 

Khu vực các huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông, Bắc Đăk Glei: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm có sương mù, trời rét; gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4 có lúc cấp 5, riêng khu vực huyện Kon Plông có mưa vừa. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-120C, cao nhất từ 23-250C, độ ẩm 85-90%.

 

Khu vực các huyện Đăk Tô, Ngọc Hồi, Nam Đắk Glei: Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-140C, cao nhất từ 25-270C, độ ẩm 74-79%.

 

Khu vực các huyện Đắk Hà, Kon Rẫy, Sa Thầy, Ia H’Drai và TP. Kon Tum: Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-160C, cao nhất từ 26-280C, độ ẩm 71-76%.

 

* Cập nhật ngày 21/01/2023:

 

Chi tiết về thời tiết các khu vực từ ngày 21 - 23/01/2023 (tức từ 30 tháng Chạp đến Mùng 2 Tết):

 

Khu vực các huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông, Bắc Đăk Glei: Mây thay đổi, có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng gián đoạn, đêm và sáng sớm có sương mù, trời rét; gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-130C, cao nhất từ 24-260C, độ ẩm 83-88%.

 

Khu vực các huyện Đăk Tô, Ngọc Hồi, Nam Đắk Glei: Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng,  đêm và sáng sớm trời lạnh; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-150C, cao nhất từ 26-280C, độ ẩm 73-78%.

 

Khu vực các huyện Đắk Hà, Kon Rẫy, Sa Thầy, Ia H’Drai và TP. Kon Tum: Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-170C, cao nhất từ 27-290C, độ ẩm 70-75%.

 

Chi tiết về thời tiết ở các khu vực từ ngày 24 - 26/01/2023 (tức từ Mùng 3 đến Mùng 05 Tết):

 

Khu vực các huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông, Bắc Đăk Glei: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm có sương mù, trời rét; gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4 có lúc cấp 5, riêng khu vực huyện Kon Plông có mưa vừa. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-120C, cao nhất từ 23-250C, độ ẩm 85-90%.

 

Khu vực các huyện Đăk Tô, Ngọc Hồi, Nam Đắk Glei: Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-140C, cao nhất từ 25-270C, độ ẩm 74-79%.

 

Khu vực các huyện Đắk Hà, Kon Rẫy, Sa Thầy, Ia H’Drai và TP. Kon Tum: Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-160C, cao nhất từ 26-280C, độ ẩm 71-76%.

 

* Cập nhật ngày 20/01/2023:

 

Chi tiết về thời tiết các khu vực từ ngày 20 - 21/01/2023 (tức từ 29 tháng Chạp đến 30 Tết):

 

Khu vực các huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông, Bắc Đăk Glei: Mây thay đổi, có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng gián đoạn, đêm và sáng sớm có sương mù, trời rét; gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-120C, cao nhất từ 21-230C, độ ẩm 83-88%.

 

Khu vực các huyện Đăk Tô, Ngọc Hồi, Nam Đắk Glei: Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng,  đêm và sáng sớm trời lạnh; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-150C, cao nhất từ 25-270C, độ ẩm 73-78%.

 

Khu vực các huyện Đắk Hà, Kon Rẫy, Sa Thầy, Ia H’Drai và TP. Kon Tum: Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng,  đêm và sáng sớm trời lạnh; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-170C, cao nhất từ 26-300C, độ ẩm 70-75%.

 

Chi tiết về thời tiết ở các khu vực từ ngày 22 - 26/01/2023 (tức từ Mùng 01 đến Mùng 05 Tết):

 

Khu vực các huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông, Bắc Đăk Glei: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm có sương mù, trời rét; gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4 có lúc cấp 5, riêng khu vực huyện Kon Plông có mưa vừa. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-140C, cao nhất từ 25-270C, độ ẩm 85-90%.

 

Khu vực các huyện Đăk Tô, Ngọc Hồi, Nam Đắk Glei: Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-160C, cao nhất từ 27-290C, độ ẩm 74-79%.

 

Khu vực các huyện Đắk Hà, Kon Rẫy, Sa Thầy, Ia H’Drai và TP. Kon Tum: Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-180C, cao nhất từ 28-300C, độ ẩm 71-76%.

 

* Cập nhật ngày 18/01/2023:

 

Chi tiết về thời tiết ở các khu vực từ ngày 18 - 22/01/2023 (tức từ 27 tháng Chạp đến Mùng 1 Tết):

 

Khu vực các huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông, Bắc Đăk Glei: Mây thay đổi, có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng gián đoạn, đêm và sáng sớm có sương mù, trời rét; gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-140C, cao nhất từ 24-260C, độ ẩm 83-88%.

 

Khu vực các huyện Đăk Tô, Ngọc Hồi, Nam Đắk Glei: Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-150C, cao nhất từ 27-290C, độ ẩm 73-78%.

 

Khu vực các huyện Đắk Hà, Kon Rẫy, Sa Thầy, Ia H’Drai và TP. Kon Tum: Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-180C, cao nhất từ 28-300C, độ ẩm 70-75%.

 

Chi tiết về thời tiết ở các khu vực từ ngày 23 - 26/01/2023 (tức từ Mùng 02 đến Mùng 05 Tết):

 

Khu vực các huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông, Bắc Đăk Glei: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm có sương mù, trời rét; gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4 có lúc cấp 5, riêng khu vực huyện Kon Plông có mưa vừa. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-130C, cao nhất từ 25-270C, độ ẩm 85-90%.

 

Khu vực các huyện Đăk Tô, Ngọc Hồi, Nam Đắk Glei: Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-140C, cao nhất từ 28-300C, độ ẩm 74-79%.

 

Khu vực các huyện Đắk Hà, Kon Rẫy, Sa Thầy, Ia H’Drai và TP. Kon Tum: Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-170C, cao nhất từ 29-310C, độ ẩm 71-76%.

 

Cổng TTĐT tỉnh