Thứ 7, Ngày 13/04/2024 -

Điều hành chủ động, linh hoạt, kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế
Ngày đăng: 27/01/2023  09:16
Mặc định Cỡ chữ
Năm 2022 đã khép lại, nhiệm vụ phát triển KTXH của nước ta được thực hiện trong bối cảnh có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, mới hơn, phức tạp hơn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kinh tế Việt Nam đã bó bước nhảy vọt, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2022 tăng 8,02%, cao nhất trong 10 năm qua

 

Chính phủ nhất quán mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; điều hành chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, an ninh tài chính quốc gia, cân bằng, hài hòa, hợp lý giữa tỷ giá và lãi suất, giữa tăng trưởng và lạm phát; chấn chỉnh, xử lý kịp thời những sai phạm, bất cập về tín dụng, ngân hàng, các thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, hỗ trợ tích cực cho phục hồi và phát triển KTXH. Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức nhiều Hội nghị, cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương, các đối tác phát triển, đại diện doanh nghiệp, nhà khoa học trong nước, quốc tế để phân tích, đánh giá tình hình và tập trung xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô trong điều kiện mới. Đặc biệt, quyết tâm giữ ổn định thị trường tiền tệ, điều hành linh hoạt lãi suất, tỷ giá phù hợp với diễn biến của thị trường. Chỉ đạo điều hành tăng trưởng tín dụng hướng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên tạo động lực tăng trưởng; quyết liệt xử lý, khẩn trương đề xuất cấp có thẩm quyền định hướng, cơ chế xử lý đối với các tổ chức tín dụng yếu kém, ngăn chặn, đẩy lùi việc gia tăng nợ xấu, giám sát chặt chẽ diễn biến thị trường tiền tệ, ngân hàng, kịp thời, có các giải pháp bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025; Chiến lược quản lý nợ công đến năm 2030, Chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2022 - 2024 và Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2022. Triển khai các giải pháp chấn chỉnh, phục hồi và phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bảo đảm công khai, minh bạch, lành mạnh, an toàn, hiệu quả; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi thao túng, lũng đoạn thị trường, bảo vệ nhà đầu tư chân chính. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Đề án cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia đến năm 2030; chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; đồng thời phê duyệt và triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, tích cực triển khai hóa đơn điện tử.

 

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển KTXH, Thủ tướng Chính phủ đã liên tục có các Công điện đôn đốc các bộ, cơ quan trung ương và địa phương bảo đảm tiến độ công việc được giao; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại, kiểm điểm đối với tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Chính phủ đã ban hành 07 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 03 Quyết định để triển khai nhiều chính sách thuộc Chương trình như: hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; hỗ trợ lãi suất cho vay thông qua các ngân hàng thương mại; hỗ trợ lãi suất, phê duyệt hạn mức bảo lãnh phát hành trái phiếu và giao bổ sung kế hoạch tín dụng năm 2022 cho Ngân hàng Chính sách xã hội, cho vay học sinh, sinh viên để mua máy tính học tập trực tuyến; hỗ trợ trường mầm non, tiểu học dân lập được vay vốn lãi suất ưu đãi để duy trì hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước....

 

Trước tình hình việc lập danh mục dự án thuộc lĩnh vực y tế sử dụng nguồn vốn của Chương trình còn chậm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lập Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn thuộc lĩnh vực y tế của Chương trình do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Tổ trưởng. Đối với những vấn đề nóng, cấp bách, phát sinh như về điều hành chính sách tiền tệ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, bất động sản..., Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ kịp thời, khẩn trương tổ chức họp, chỉ đạo đưa các quyết sách phù hợp để ổn định thị trường. Thủ tướng Chính phủ đã thành lập các Tổ công tác về xử lý trái phiếu doanh nghiệp; cung ứng tín dụng cho nền kinh tế; rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp.

 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo, quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ giải ngân vốn đầu tư công, chương trình phục hồi và phát triển KTXH, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, gắn với việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình quan trọng quốc gia, nhất là các dự án phát triển hạ tầng, y tế, lao động, an sinh xã hội... Chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương rà soát phân bổ và giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đúng quy định, phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, dứt khoát không dàn trải, manh mún, kéo dài. Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc bảo đảm tiến độ và chất lượng giải ngân vốn đầu tư công, chương trình phục hồi và 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Định kỳ hàng tháng, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ họp các Ban Chỉ đạo quốc gia về các chương trình mục tiêu quốc gia, các công trình quan trọng, trọng điểm ngành giao thông; báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công, chương trình phục hồi và phát triển KTXH, 3 chương trình mục tiêu quốc gia tại Phiên họp Chính phủ. Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, thanh toán vốn cho dự án ngay khi có khối lượng nghiệm thu theo quy định. Rà soát, chấn chỉnh, có giải pháp xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn ODA, chống lãng phí, thất thoát, tham nhũng.

 

Chính phủ đã ban hành 12 Nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 Chỉ thị, 05 Công điện, 07 văn bản chỉ đạo; tổ chức 03 Hội nghị trực tuyến toàn quốc để đẩy mạnh đầu tư công; kịp thời đề ra các giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư những tháng cuối năm 2022. Trước tình hình tiến độ giải ngân năm 2022 chưa đạt yêu cầu đề ra, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập 6 tổ công tác do 04 đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Tổ trưởng để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của từng dự án, từng địa phương, nhất là các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm. Chỉ đạo các bộ, cơ quan rà soát, kiên quyết, nhất quán điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn. Chính phủ đã nghiêm khắc phê bình và yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương giải ngân chậm phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm, trên cơ sở đó đề ra giải pháp phù hợp phân bổ và giải ngân trong thời gian tới. Phân bổ sớm dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch vốn năm 2023 ngay từ đầu tháng 12 năm 2022 sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết về phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2023.

 

Ngay sau khi Chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2021 - 2030 được Đại hội XIII của Đảng thông qua, với quyết tâm thực hiện mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu cả nước có khoảng 5.000 km đường cao tốc, trong đó đến năm 2025 hoàn thành đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành, địa phương tích cực chuẩn bị các bước hoàn thiện thủ tục đầu tư để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đường cao tốc. Quyết liệt chỉ đạo các bộ, cơ quan và địa phương nghiên cứu, tìm kiếm, thu xếp các nguồn vốn (nguồn vốn ngân sách trung ương, địa phương và nguồn vốn PPP), đồng thời quy định về việc phân cấp thực hiện các dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KTXH. Ban hành 06 Nghị quyết của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư các Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc; đôn đốc các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của Chính phủ.

 

Thủ tướng Chính phủ đã thành lập các Ban Chỉ đạo của Chính phủ trực tiếp chỉ đạo các dự án quan trọng quốc gia như: Dự án Xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông và Ban Chỉ đạo Nhà nước về các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải; thành lập Tổ công tác nghiên cứu, đánh giá tổng thể khả năng khai thác hàng không dân dụng tại sân bay quân sự. Thực hiện nhiệm vụ được giao, các Ban Chỉ đạo, Tổ công tác đã thực hiện giao ban định kỳ, trực tiếp chỉ đạo, gấp rút triển khai để hoàn thành tiến độ yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ. Theo yêu cầu giám sát của Quốc hội, Chính phủ đã trình Quốc hội về việc tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo, bảo đảm mục tiêu hoàn thành thông tuyến các đoạn còn lại. Kết quả đến nay, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 310 km đường bộ cao tốc, thông xe kỹ thuật khoảng 255 km; khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, Dự án cầu Rạch Miễu 2, Đường vành đai phía Tây TP. Cần Thơ, Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất… Chủ động có kế hoạch và giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, thanh toán vốn cho dự án ngay khi có khối lượng nghiệm thu theo quy định. Rà soát, chấn chỉnh, có giải pháp xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn ODA, chống lãng phí, thất thoát, tham nhũng.

 

Chính phủ đã kịp thời ban hành 02 Nghị quyết về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án, bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công để đáp ứng vật liệu xây dựng triển khai Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông. Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo các Bộ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi công bố giá vật liệu phục vụ thi công các dự án và thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KTXH và Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xử lý các vấn đề liên quan đến thủ tục cấp phép khai thác các mỏ làm vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm quốc gia và các dự án đường cao tốc. Tập trung triển khai, đôn đốc, có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án giao thông quan trọng quốc gia (như Cảng hàng không quốc tế Long Thành; đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông; các tuyến đường bộ kết nối Tây Nguyên với miền Trung; các tuyến đường bộ cao tốc vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long); Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

 

Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, quy định việc xây dựng quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, quyết định thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp, kịp thời triển khai các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, trong đó yêu cầu rà soát các quy định của pháp luật để giải quyết các vấn đề trước mắt cũng như lâu dài theo hướng xây dựng công cụ chính sách lành mạnh, phù hợp, hiệu quả để bảo đảm liên thông, an toàn, chắc chắn giữa các thị trường vốn với bất động sản; đề xuất thí điểm cơ chế, chính sách tạo động lực, xung lực mới cho thị trường bất động sản. Đồng thời tổ chức Hội nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp và chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”.

 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo phát triển mạnh thị trường trong nước gắn với thúc đẩy xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tìm kiếm thị trường mới, kết nối cung cầu trực tuyến gắn với chuyển đổi số. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu giữa các doanh nghiệp Việt Nam với thị trường, nhà cung cấp nước ngoài; tổ chức Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Triển khai các giải pháp tăng cường kết nối cung cầu giữa các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam với các nhà cung cấp nước ngoài thông qua các kênh xúc tiến thương mại, hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài. Tiếp tục tận dụng cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA); thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh thực thi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA); phê duyệt Đề án “Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030”. Tăng cường phòng, chống gian lận xuất xứ hàng hóa. Thường xuyên chỉ đạo các bộ, ngành chức năng theo dõi chặt chẽ hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới, kịp thời theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, trong đó đã kịp thời chỉ đạo có biện pháp khắc phục hiệu quả tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc và khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa chính ngạch, nhất là hàng nông sản. Tiếp tục có các giải pháp đồng bộ tăng cường quản lý xuất nhập khẩu theo đúng quy định và thông lệ quốc tế. Phê duyệt Chiến lược xuất, nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, Đề án xuất khẩu chính ngạch; theo dõi sát tình hình, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp kiểm soát nhập khẩu, bảo đảm cán cân thương mại hàng hóa cân bằng và bền vững. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược hải quan đến năm 2030; tiếp tục cải cách, hiện đại hóa hải quan; triển khai có hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo Cơ chế một cửa quốc gia.

 

Trước tình hình giá xăng dầu thế giới tăng mạnh, Chính phủ đã chủ động, kịp thời giảm thuế nhập khẩu xăng dầu theo thẩm quyền và đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, điều chỉnh giảm thuế bảo vệ môi trường 02 lần đối với xăng dầu để giảm giá, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Chủ động chỉ đạo quyết liệt sản xuất của 02 nhà máy lọc hóa dầu trong nước đang vận hành ở công suất tối đa. Tăng cường quản lý thị trường, chủ động phương án điều tiết nguồn cung, bảo đảm cung ứng, lưu thông hàng hóa; tập trung kiểm tra giám sát, quản lý các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, cơ sở bán lẻ xăng dầu. Chỉ đạo rà soát, làm rõ vai trò, sự cần thiết của Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, kịp thời báo cáo, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, cấp phép, điều hành cung ứng xăng dầu theo cơ chế thị trường, bảo đảm sản lượng sản xuất trong nước và nhập khẩu đáp ứng nhu cầu thực tế tiêu thụ. Chỉ đạo triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách ưu đãi về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế, trong đó theo dõi sát tác động đến nguồn thu ngân sách nhà nước của việc thực hiện Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23 tháng 3 năm 2022 và Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

 

Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan liên quan theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng, thiết yếu để có biện pháp điều hành, bình ổn giá phù hợp, kiểm soát lạm phát, nhất là trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng53; khắc phục bằng được việc chậm điều chỉnh định mức chi phí xăng dầu, bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong mọi tình huống. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường phòng, chống buôn lậu, đầu cơ xăng dầu. Công tác điều hành giá đã được định hướng, chỉ đạo sớm ngay từ đầu năm trên cơ sở chủ động tính toán, dự báo các yếu tố tác động đến lạm phát, xây dựng các kịch bản điều hành giá cả năm và thường xuyên được cập nhật phù hợp diễn biến tình hình thực tế.

 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra, đôn đốc Ban chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương và lực lượng chức năng trong việc thực hiện Kế hoạch về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, trong đó, tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, tích trữ, găm hàng. Đã ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão, Kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa; Kế hoạch hiện chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các cảng hàng không quốc tế... Công tác phối hợp liên ngành được triển khai thường xuyên và hiệu quả, nhiều vụ việc, vụ án, chuyên án lớn về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã được phát hiện và xử lý kịp thời.

 

Có thể nói, năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng các quyết sách quan trọng của Nhà nước, trong đó có các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất và kỳ họp thứ 3 và 4 Quốc hội khóa XV; với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân cả nước và sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, bài bản, kịp thời, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm; đã khẩn trương ban hành chính sách hướng tới thúc đẩy phục hồi và phát triển KTXH và tổ chức thực hiện hiệu quả, có theo dõi, đánh giá thường xuyên; tạo được môi trường kinh doanh và không gian phát triển, nhờ đó KTXH năm 2022 có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, từ đó sẽ tạo đà cho kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển góp phần hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra./.

 

                                                                                                Trịnh Minh