Thứ hai, Ngày 04/03/2024 -

Hội đồng Sáng kiến tỉnh xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2022
Ngày đăng: 23/03/2023  15:07
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 23/3, Hội đồng Sáng kiến tỉnh họp xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2022 và hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng sáng kiến tỉnh chủ trì cuộc họp.

 

Quang cảnh cuộc họp

 

Năm 2023, Cơ quan Thường trực Hội đồng Sáng kiến tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ) đã tiếp nhận được một số hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh và hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến cấp tỉnh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; qua rà soát, có tổng số 24 hồ sơ hợp lệ, đúng quy định.

 

Tại cuộc họp, trên cơ sở thảo luận, phân tích tính mới, tính hiệu quả, khả năng áp dụng và nhân rộng của các sáng kiến, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, công khai, khách quan, trung thực, Hội đồng Sáng kiến tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu đối với 20 hồ sơ đăng ký sáng kiến cấp tỉnh và 04 hồ sơ đề nghị xét công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến cấp tỉnh của các tác giả, nhóm tác giả.

 

Kết quả có 14/20 hồ sơ đủ tiêu chuẩn đề nghị Chủ tịch Hội đồng sáng kiến tỉnh Kon Tum công nhận sáng kiến cấp tỉnh, chiếm tỷ lệ 70%; 04/04 hồ sơ đạt điều kiện công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến cấp tỉnh, chiếm tỷ lệ 100%.

 

Phát biểu tại buổi họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Sở Khoa học và Công nghệ trong việc hướng dẫn, tiếp nhận và phân loại các sáng kiến một cách khoa học.

 

Đồng chí yêu cầu cơ quan Thường trực Hội đồng đẩy mạnh việc tham gia, phát huy sáng kiến thuộc nhiều lĩnh vực, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, đời sống; đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, nâng cao hoạt động và phát huy vai trò của Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở…

 

Diệu Linh