Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Độ che phủ rừng trên địa bàn huyện Ia H’Drai đạt 87,10%
Ngày đăng: 28/03/2023  22:10
Mặc định Cỡ chữ
UBND huyện Ia H’Drai vừa ban hành Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 công bố hiện trạng rừng trên địa bàn huyện năm 2022.

 

 

Theo đó, tổng diện tích tự nhiên 98.021,81 ha; tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp 94.903,28 ha; tổng diện tích có rừng 85.372,61 ha (trong đó, rừng tự nhiên 59.840,68 ha, rừng trồng 25.531,93 ha - bao gồm diện tích cây Cao su 25.496,56 ha).

 

Diện tích chưa thành rừng 9.530,67 ha (trong đó, diện tích đã trồng chưa đạt tiêu chí thành rừng 943,92 ha; diện tích khoanh nuôi tái sinh 1.435,34 ha; diện tích khác 7.151,41 ha).

 

Độ che phủ rừng của huyện Ia H’Drai tính đến ngày 31/12/2022 đạt 87,10 %.

 

Thái Ninh