Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Tuyên truyền, đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc về tình hình Nhân quyền
Ngày đăng: 29/03/2023  14:13
Mặc định Cỡ chữ
Sở Thông tin và Truyền thông vừa có Văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương; cơ quan báo chí của tỉnh và báo chí thường trú tại địa phương tăng cường công tác truyền thông về quyền con người; thông tin, tuyên truyền, đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc về tình hình Nhân quyền trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu, rộng, thường xuyên, liên tục, với hình thức đa dạng các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền con người. Triển khai trên cả 3 nội dung chính: phổ biến, giáo dục kiến thức về quyền con người; tuyên truyền về các nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người; giải thích, làm rõ, phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc về tình hình quyền con người ở Việt Nam.

 

Chủ động cung cấp thông tin về đảm bảo quyền con người thuộc lĩnh vực phụ trách cho các cơ quan báo chí, truyền thông theo qui định. Trong đó, tập trung nêu rõ thành tựu, kết quả đảm bảo các quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, báo chí, internet, quyền của người dân tộc thiểu số, công tác xóa đói, giảm nghèo; biểu dương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, những đóng góp của các tổ chức tôn giáo trong công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

 

Khai thác và chia sẻ các tin, bài, video, phóng sự...về thành tựu nhân quyền, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng nhân quyền để chống phá đảng và Nhà nước từ các trang web điện tử, trang báo điện tử của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Công an Nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tạp chí Xây dựng Đảng, và các website “nhanquyen.org”, fanpage “Nhân quyền Việt Nam”, “Tin tức vùng cao”...trên trang tin và các nền tảng mạng xã hội nhằm thông tin rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và người dân biết...

 

Thái Ninh