Thứ hai, Ngày 04/03/2024 -

Kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy
Ngày đăng: 26/05/2023  15:44
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 26/5, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Tổ chức và điều hành Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) tỉnh do lãnh đạo Sở Lao động - TBXH làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy.

 

Quang cảnh buổi kiểm tra

 

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, Công ty có hơn 40 lao động, trong đó có hơn 30 lao động làm việc tại các Lâm trường trực thuộc. Năm 2022 đơn vị thực hiện các quy định đảm bảo an toàn lao động cho  người lao động  như trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân theo qui định; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao đông. Tuy nhiên, đơn vị chưa triển khai công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động do người lao động của đơn vị chủ yếu làm công tác quản lý bảo vệ rừng nên ở phân tán, đường xá đi lại khó khăn, dẫn đơn vị chưa bố trí được thời gian để tổ chức huấn luyện.

 

Hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động  năm 2023, đơn vị đã triển khai các hoạt động tuyên truyền về quy định an toàn, vệ sinh lao động; công tác phòng chống cháy nổ; tăng cường kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các nguy cơ mất an toàn, nhắc nhở người lao động chấp hành qui trình, biện pháp làm việc an toàn; rà soát, bổ sung các nội qui, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động tại các bộ phận...

 

Đồng chí Phó Giám đốc Sở Lao động - TB&X kết luận buổi kiểm tra

 

Qua kiểm tra tại Công ty, thay mặt Đoàn, đồng chí Phó Giám đốc Sở Lao động - TB&XH đánh giá cao việc chấp hành Quy định về an toàn, vệ sinh lao động của Công ty; đồng thời chia sẻ những khó khăn của Công ty do đơn vị chủ yếu làm công tác quản lý bảo vệ rừng nên cán bộ, người lao động phân tán, đường sá đi lại khó khăn nên công tác huấn luyện về AT-VSLĐ chưa bố trí được.

 

Đoàn đề nghị, thời gian tới đơn vị tiếp tục quan tâm công tác khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; quan tâm trang bị bảo hộ cho người lao động phù hợp với vị trí việc làm; chú trọng điểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức công tác huấn luyện an toàn lao động; tăng cường công tác truyền thông để nâng cao ý thức đảm bảo an toàn trong lao động cho người lao động./.

                                                Lê Hằng