Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Khai mạc Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày đăng: 30/05/2023  13:44
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 30/5, tại TP. Kon Tum, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Đại hội có 129 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3.100 đoàn viên của các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.

 

Quang cảnh Đại hội

 

Trong Phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Kon Tum khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thông qua Đề án nhân sự, biểu quyết thông qua cơ cấu, số lượng, phương án bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028; thảo luận thông qua danh sách nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028; thông qua Đề án và biểu quyết danh sách đại biểu dự Đại hội XI Công đoàn tỉnh Kon Tum; đồng thời bầu Ban bầu cử của Đại hội với 07 thành viên.

 

Trong Phiên làm việc thứ hai, sẽ diễn ra vào buổi chiều, Đại hội sẽ tiến hành đánh giá tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động nhiệm kỳ 2018 - 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; đồng thời bầu Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu đại biểu tham dự Đại hội XI Công đoàn tỉnh Kon Tum./.

 

Vũ Huệ