Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới
Ngày đăng: 30/05/2023  14:41
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 30/5, Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 về “đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2023. Đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu tại hội nghị.

 

Quang cảnh và các đại biểu dự hội nghị

 

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Công an các huyện, thành phố.

 

Lãnh đạo Công an tỉnh trình bày báo cáo tại hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Công an tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Theo đó, qua 10 năm triển khai thực hiện, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh cùng với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã thực hiện hiệu quả các nội dung đề ra.

 

Công tác phối hợp vận động quần chúng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và đã đề ra được những chủ trương đúng đắn, kịp thời, sát thực để thực hiện nghị quyết từ cơ sở, địa bàn dân cư; việc phối hợp giữa Công an với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên ở cơ sở ngày càng được củng cố, phát triển.

 

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được đẩy mạnh, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, đã gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, được các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia.

 

Việc xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” được quan tâm đúng mức, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến thiết thực, hiệu quả được nhân rộng phù hợp với từng khu vực, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có đạo, khu dân cư.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Y Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả mà Công an tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đã đạt được trong thời gian qua, qua đó đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ ANTQ và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

 

Để góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới Công an tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục phối hợp đồng bộ, chặt chẽ hơn nữa trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ tại địa bàn cơ sở; tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả công tác phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn với các phong trào cách mạng của Đảng, Nhà nước và địa phương.

 

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên nghiên cứu, tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung và biện pháp tuyên truyền nhằm vận động Nhân dân ủng hộ, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương; tổ chức hiệu quả hơn nữa “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” và phối hợp tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” hàng năm.

 

Đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở tăng cường phối hợp, tranh thủ và huy động sự tham gia của cán bộ mặt trận và các tổ chức thành viên trong công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ; tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Đồng thời, tập trung rà soát, củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả; nghiên cứu, tham mưu kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp; quan tâm chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng chức năng liên quan trong quá trình thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.

 

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể

và cá nhân có thành tích xuất sắc

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

 

Nhân dịp này, có 1 tập thể, 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 6 tập thể, 6 cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”.

 

Nguyễn Hiệp