Thứ hai, Ngày 25/09/2023 -

Triển khai thực hiện công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2023
Ngày đăng: 01/06/2023  15:11
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 31/5/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1608/UBND-NC về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma  túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh;  thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trên địa bàn quản lý và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu buông lỏng quản lý làm phức tạp tình hình tại địa bàn.

 

Về công tác phòng, chống HIV/AIDS, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tài liệu hướng dẫn tại các cơ sở y tế, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt tập trung nhằm phổ biến kiến thức về dự phòng lây nhiễm HIV, chú trọng việc phổ biến các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm thông qua mạng lưới y tế thôn bản, cơ sở y tế, khách sạn, nhà nghỉ và các hộp phân phát cố định. Tư vấn, giới thiệu các dịch vụ khám và chữa các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho các nhóm đối tượng có hành vi nguy cơ cao. Chỉ đạo lực lượng chức năng liên quan tiếp tục triển khai các hoạt động giám sát dịch HIV/AIDS định kì, thống kê số liệu về nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác quản lý, điều trị; tăng cường đầu tư, trang bị phương tiện, thiết bị kĩ thuật để triển khai lấy mẫu làm xét nghiệm chẩn đoán sớm nhiễm HIV ở trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm và nghi nhiễm HIV.

 

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, công tác tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS cho cán bộ làm công tác phòng, chống HIV/AIDS ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục thực hiện tốt hoạt động tư vấn, xét nghiệm cho các nhóm đối tượng nguy cơ cao, phụ nữ mang thai trên địa bàn nhằm phòng ngừa lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. Bố trí nhân lực và trang bị phương tiện, thiết bị kĩ thuật để triển khai lấy mẫu làm xét nghiệm chẩn đoán sớm tình trạng nhiễm HIV ở trẻ sinh bị lây nhiễm từ mẹ và các trường hợp nghi nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn; triển khai quy trình tư vấn, theo dõi, điều trị cho bệnh nhân lao có kết quả xét nghiệm HIV dương tính và điều trị dự phòng lao cho người nhiễm HIV.

 

Về công tác phòng, chống ma túy, UBND tỉnh giao Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống ma túy và phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy để toàn thể quần chúng Nhân dân biết, phòng ngừa; nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực biên giới nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, không để tội phạm ma túy lợi dụng, lôi kéo thực hiện các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy.

 

Chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan tăng cường công tác quản lý, rà soát, thống kê, phân loại, kiểm tra, phúc tra, đánh giá chính xác tình trạng người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng có biểu hiện loạn thần “ngáo đá”; chỉ đạo lực lượng Công an các cấp phối hợp thực hiện công tác xác định tỉnh trạng nghiện và triển khai áp dụng các biện pháp cai nghiện phù hợp, lập hồ sơ áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc.

 

Tăng cường công tác nắm tình hình làm cơ sở phân tích, dự báo và đánh giá đúng tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch, phương án đấu tranh phòng, chống ma túy, đảm bảo đồng bộ, liên hoàn trên các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm ngăn chặn từ sớm, từ xa và bắt giữ cả đường dây, đối tượng cầm đầu. Tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự có biểu hiện nghi vấn mua bán, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy để đấu tranh, triệt xóa.

 

Chỉ đạo Công an cấp xã tăng cường công tác phòng, chống ma túy tại địa bàn; chủ động rà soát, phân loại địa bàn đến thôn, làng, khu phố; đẩy mạnh sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý các đối tượng; thực hiện hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy; triển khai các giải pháp giữ vững số xã, phường, thị trấn không có ma túy, đồng thời, giảm số xã, phường, thị trấn có ma túy và trọng điếm về ma túy.

 

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh tiền chất ma túy trên địa bàn không để các đối tưọng lợi dụng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; kịp thời phát hiện, triệt phá diện tích trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy.

 

Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy với các lực lượng chức năng của các tỉnh giáp biên giới với Lào, Campuchia; thiết lập đường dây nóng nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp đấu tranh giữa các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy và phối hợp xác minh, bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy đang hoạt động, đối tượng truy nã đang lẩn trốn ở các tỉnh bạn để chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa các loại tội phạm về ma túy.

 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động tại các cơ sở cai nghiện về công tác điều trị, cai nghiện theo nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác kêu gọi, thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an triển khai có hiệu quả công tác rà soát, lập hồ sơ đưa người nghiện vào trung tâm cai nghiện và quản lý sau cai, giới thiệu việc làm giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

 

Giao Sở Y tế xem xét, bố trí đảm bảo nhân lực, trang thiết bị, phương tiện phục vụ việc xác định tình trạng nghiện ma túy tại tất cả các Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone và mở rộng các điểm cấp phát thuốc Methadone để tạo điều kiện cho người bệnh dễ dàng tiếp cận dịch vụ. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn việc xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy theo đúng quy định; kiểm tra, rà soát nhằm phát hiện các loại ma túy, tiền chất mới được sử dụng hợp pháp trong lĩnh vực y tế cần quản lý theo quy định của pháp luật để phòng ngừa việc lợi dụng sản xuất, buôn bán ma túy trái phép.

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và từng nhóm đối tượng cụ thể theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, các nhóm nguy cơ cao và thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên; duy trì, phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma tủy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” bảo đảm hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại địa bàn. Thường xuyên cập nhật, thống kê phục vụ công tác quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn.

 

Chỉ đạo các lực lượng liên quan chủ động nắm tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn, nhất là tại khu vực biên giới, cửa khẩu; nâng cao hiệu quả phối họp đấu trạnh giữa các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy từ cấp huyện đến cơ sở; phát huy vai trò chủ trì, chủ công, nòng cốt của lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy, nhất là các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ.

 

Về công tác phòng, chống mại dâm, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tệ nạn mại dâm gắn với cuộc vận động xây dựng Gia đình văn hóa, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư và vận động người dân không định kiến với người bán dâm, tạo điều kiện cho người bán dâm được hòa nhập cộng đồng, hạn chế thấp nhất việc tái phạm. Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm; nghiên cứu hình thành các mạng lưới cung cấp dịch vụ hỗ trợ người bán dâm hòa nhập cộng đồng; nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công tác viên cộng đồng trong triển khai các mô hình điểm về phòng ngừa, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người bán dâm.

 

UBND các huyện, thành phố tăng cường hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 các cấp và tổ chức quản lý chặt chẽ địa bàn khu dân cư, các hoạt động kinh doanh dịch vụ như nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, karaoke... trên địa bàn, không để hoạt động mại dâm xảy ra; tăng cường công tác thanh, kiểm tra về lao động, họp đồng lao động, khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm; xây dựng cơ chế quản lý, giám sát, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Tiến hành điều tra, khảo sát, lập danh sách, hồ sơ theo dõi, quản lý chặt chẽ đối tượng gái mại dâm và các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có biểu hiện nghi vấn hoạt động mại dâm.

 

Nguyễn Hiệp - Tuấn Dũng