Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023
Ngày đăng: 01/06/2023  15:14
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 31/5/2023, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tỉnh ban hành Kế hoạch số 1603/KH-BCĐ về việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh năm 2023.

 

Theo Kế hoạch, năm 2023, Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ được tổ chức từ ngày 01/7 đến ngày 19/8/2023, chủ yếu ở khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Chú trọng tổ chức “điểm” ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo. Theo đó, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà là điểm được lựa chọn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”.

 

Nội dung ngày hội khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với công tác vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đánh giá tình hình, kết quả phong trào và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian qua (trọng tâm là 8 tháng đầu năm 2023); rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào trong thời gian đến; biểu dương, khen thưởng và động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn.

 

Hình thức tổ chức Ngày hội gồm 2 phần: Phần lễ và phần hội. Trong đó, Chương trình phần lễ gồm các nội dung: Văn nghệ chào mừng (nếu có); Lễ chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Thông báo chương trình ngày hội; Diễn văn khai mạc khẳng định vị trí, tầm quan trọng, đánh giá kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua và phương hướng thời gian tới; Tọa đàm, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng phong trào; Công bố quyết định và trao thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (nếu có); Đại biểu cấp trên phát biểu và tặng quà (nếu có); Phát biểu đáp từ của người đứng đầu đơn vị tổ chức ngày hội; Ký kết giao ước thi đua (nếu có), ra mắt mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (nếu có); Tuyên bố kết thúc phần lễ.

 

Phần hội tập trung tổ chức các hoạt động sau: Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có chủ đề vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ; tổ chức các hoạt động “Dân vận khéo” của các cơ quan, ban  ngành, đoàn thể và lực lượng Công an nhân dân như: Thủ tục cấp Căn cước công dân và giấy tờ tùy thân khác cho người dân ngay tại cơ sở; vận động thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;phối hợp khám tư vấn chữa bệnh cho người dân, huy động lực lượng sửa đường giao thông nông thôn, sửa nhà cho hộ gia đình chính sách...; tổ chức gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” và tặng quà các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự, các gia đình chính sách... trên địa bàn.

 

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây!

 

Nguyễn Hiệp - Tuấn Dũng