Thứ hai, Ngày 25/09/2023 -

Tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 06/06/2023  15:22
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 05/6/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 1659/UBND-NNTN về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, yêu cầu UBND các cấp huyện, xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác PCCCR, luôn chủ động tốt phương châm 4 tại chỗ trong công tác chữa cháy rừng; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về PCCCR coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định (nếu có).

 

Kiểm tra, rà soát lực lượng, phương tiện, vật tư và phương án PCCCR đã xây dựng đảm bảo đầy đủ, sát thực tiễn, đủ khả năng ứng phó với tình huống cháy rừng xảy ra; chủ động bố trí kinh phí của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để đảm bảo thực hiện tốt công tác PCCCR.

 

Xác định cụ thể những vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao để bố trí nguồn nhân lực, vật lực sẵn sàng ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ cháy rừng, đồng thời tăng cường tuần tra, canh gác, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực này; tổ chức trực ban, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ cho đến khi có thông báo kết thúc mùa khô của Đài Khí tượng thủy văn Kon Tum (sau khi kết thúc các ngày nắng nóng) nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời khi điểm cháy mới phát sinh.

 

Tiếp tục theo dõi thông tin về cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh (Website của Chi cục Kiểm lâm: https://cbcr.kiemlam.kontum.gov.vn/) và điểm cháy từ vệ tinh (Website của Cục Kiểm lâm: http://watch.pcccr.vn/DiemChay) để phòng cháy, chữa cháy rừng kịp thời; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, đảm bảo đầy đủ, chính xác và kịp thời nhằm phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức phòng cháy, chữa cháy rừng kịp thời, hiệu quả.

 

Khi có cháy rừng xảy ra, khẩn trương chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện,... tham gia chữa cháy kịp thời, không để lan nhanh và xảy ra cháy lớn; trường hợp có nguy cơ đe dọa đến sự an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước phải có phương án sẵn sàng, chủ động di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Sau cháy rừng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và có phương án phục hồi rừng.

 

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCCR; kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy; quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất nương rẫy trên địa bàn, nghiêm cấm các hoạt động đốt dọn nương rẫy và những hành vi dùng lửa trong rừng, gần rừng vào những ngày cấp dự báo cháy rừng cấp IV, cấp V. Dừng ngay việc dùng lửa để xử lý thực bì và và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ cháy rừng./.      

                              

                                                                                     Lê Hằng – Trần Tiến