Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Kon Tum
Ngày đăng: 09/06/2023  22:29
Mặc định Cỡ chữ
Tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 08/6/2023, UBND tỉnh điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2030.

 

 

Theo đó, điều chỉnh khoảng 05ha từ quy hoạch đất lâm nghiệp sang đất công trình tôn giáo để sử dụng vào mục đích cơ sở tôn giáo tại thôn KonHraklah, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum.

 

Điều chỉnh diện tích khoảng 9,8ha từ đất trung tâm thể dục thể thao sang đất đơn vị ở tại đường Trường Chinh, Phường Trường Chinh.

 

UBND tỉnh giao UBND thành phố Kon Tum tổ chức công bố, công khai nội dung điều chỉnh cục bộ nêu trên; tổ chức quản lý, cập nhật vào các đồ án quy hoạch đô thị có liên quan, đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn quốc gia về Quy hoạch xây dựng; triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, đất đai, đầu tư, xây dựng và pháp luật hiện hành liên quan; không làm thất thoát tài sản, ngân sách nhà nước.

 

Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra UBND thành phố Kon Tum thực hiện các nội dung nêu trên đảm bảo theo quy định; tổ chức quản lý, cập nhật vào các đồ án quy hoạch đô thị có liên quan.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Cổng TTĐT tỉnh