Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Phát động Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”
Ngày đăng: 10/06/2023  11:55
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 10/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Lễ phát động Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”; buổi lễ tổ chức trực tiếp tại Trường Đại học Phenikaa (Hà Nội) và được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương dự chỉ đạo và phát biểu phát động phong trào.

 

Tham dự tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương; lãnh đạo các bộ, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội và các đơn vị liên quan.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tham dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Tham dự lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Kon Tum, có các đồng: Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Tháp - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội và các đơn vị liên quan của tỉnh.

 

Lễ phát động Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” với mục đích tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

 

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, việc tổ chức phát động Phong trào “cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030" nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ viết "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" là hết sức có ý nghĩa.

 

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những thành tựu các cấp, các ngành, các địa phương đã đạt được trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đặc biệt là vai trò quan trọng của ngành Giáo dục và Hội Khuyến học Việt Nam.

 

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, bảo đảm mọi người dân đều bình đẳng trong học tập, Thủ tướng Chính phủ đề nghị cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và đẩy mạnh triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhất là thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo; Xây dựng hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, hiện đại đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới; Nâng cao ý thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức xã hội và của từng người dân về vai trò của xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời.

 

Rà soát toàn diện cơ chế chính sách việc xây dựng xã hội tập theo hướng đa dạng hóa, gắn học với hành, tài với đức phù hợp với các đối tượng, từng địa phương thông qua các mô hình mới, cách làm hay; đẩy mạnh hoạt động của các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa; hỗ trợ các trung tâm học tập cộng đồng, nhất là ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, miền núi.

 

Tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả những ai có nhu cầu học tập đều được đáp ứng, hỗ trợ những người yếu thế hết tuổi lao động, người nội trợ, người khuyết tật có điều kiện thuận lợi để học tập suốt đời; Huy động sự chung tay đóng góp của toàn xã hội để tạo sức mạnh tổng hợp về nguồn lực, vật chất, ý chí và quyết tâm tạo đột phá trong phát triển xã hội học tập,...

 

Thực hiện tốt chương trình đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030; có hình thức khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả, lan tỏa tấm gương sáng đến mọi người, đến cộng đồng; tăng cường tuyên truyền phong trào, điển hình tiên tiến tiêu biểu tạo động lực truyền cảm hứng phổ biến những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong xã hội, khích lệ tinh thần nhà nhà học tập, người người học tập, cộng đồng học tập, thôn bản học tập, xã hội học tập, cả nước học tập; học tập để hoàn thiện về Đức - Trí - Thể - Mỹ, học tập để góp phần bảo vệ đất nước, để phát triển, nâng cao đời sống; học tập để sánh vai với cường quốc năm châu.

 

Thủ tướng Chính phủ kêu gọi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tích cực tham gia, cùng chung tay đóng góp hưởng ứng hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh.

 

Tại Lễ phát động phong trào, đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng một số bộ, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương và địa phương đã phát biểu hưởng ứng Phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.

 

Kết thúc Lễ phát động phong trào, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương đã thực hiện nghi thức nhấn nút khởi động cam kết hưởng ứng Phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động./.

 

Vũ Huệ