Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ
Ngày đăng: 12/07/2023  19:53
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 12/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh và Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh.

 

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã thể hiện quyết tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện thể chế nhằm tạo lập hành lang pháp lý giúp kiến tạo sự phát triển trên không gian mới (không gian số), giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn chuyển đổi số thời gian vừa qua, giải quyết các “điểm nghẽn” nhằm thúc đẩy chuyển đổi số nhanh tại Việt Nam.

 

Đến nay, 100% các bộ, ngành, địa phương đã thiết lập, thường xuyên duy trì và phát triển hoạt động của các chuyên trang, chuyên mục về chuyển đổi số trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, địa phương. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước kết nối 04 cấp hành chính tiếp tục được phát triển, tạo hạ tầng truyền dẫn ổn định, an toàn kết nối các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ số.

 

Trong 6 tháng đầu năm, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cung cấp DVCTT theo hướng toàn trình quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/06/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, tỷ lệ DVCTT toàn trình trên tổng số đủ điều kiện là 90,66%.

 

Về cơ sở dữ liệu, đến tháng 06/2023, với sự quyết tâm của Bộ Công an trong tổ chức triển khai Đề án 06, CSDL quốc gia về Dân cư đã kết nối chính thức với 13 bộ, ngành, 04 doanh nghiệp và 63/63 địa phương để phục vụ khai thác thông tin dân cư. Việc khai thác CSDL quốc về Dân cư giúp tiết kiệm chi phí sao in hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; hạn chế việc di chuyển; thời gian chờ đợi; hạn chế việc phải kiểm tra xác minh mà sử dụng dữ liệu của các bộ, ngành để xác thực, xác minh thông tin trên giấy tờ tùy thân; tinh gọn cán bộ, công chức bộ tiếp dân, giảm tình trạng gặp gỡ trực tiếp, loại bỏ dần tình trạng “tham nhũng vặt”... kết quả là giúp tiết kiệm cho xã hội hàng nghìn tỷ đồng.

 

Tính đến hết ngày 30/6/2023, đã có 96 bộ, ngành, địa phương hoàn thành kết nối và đồng bộ dữ liệu với CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Tổng số dữ liệu được đồng bộ tự động về CSDL quốc gia đến thời điểm này là 2.087.114 hồ sơ. CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức được triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu trên quy mô quốc gia với tiến độ thần tốc (trong vòng 06 tháng đạt khoảng 95% cơ quan, đơn vị) so với thời gian để các CSDL quốc gia trước đó đạt mức độ bao phủ tương tự.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, những việc chưa làm được. Đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia và thực hiện Đề án 06 trong 6 tháng cuối năm.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ban, ngành ở Trung ương, các địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, Đề án 06.

 

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đòi hỏi khách quan và được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước. Mục đích cuối cùng của chuyển đổi số là phục vụ con người. Do đó, đề nghị, trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần vượt qua rào cản, điểm nghẽn, bảo thủ để có tư duy đột phá, đổi mới sáng tạo trong chuyển đổi số, góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Trong đó, ưu tiên các nhiệm vụ như: Phát triển cơ sở dữ liệu; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến; phát triển hạ tầng số; đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin; cải cách, xây dựng thể chế, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện chuyển đổi số.

 

Ngoài ra, tập trung ưu tiên về thể chế và nguồn lực, hài hòa giữa Nhà nước và doanh nghiệp, lấy Nhân dân và doanh nghiệp làm trung tâm của chuyển đổi số. Muốn vậy, phải huy động nguồn lực của toàn dân, phải có tính liên kết cao giữa các bộ, ngành, địa phương trong cả nước, trong đó đẩy mạnh phân cấp, phân quyền của người đứng đầu để tăng trách nhiệm.

 

Năm 2023, với nhiệm vụ trọng tâm là số hóa, xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương; do đó, các bộ, ngành, địa phương liên quan cần huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân cùng tích cực tham gia. Tin tưởng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, công cuộc chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 sẽ được triển khai thành công qua đó thực hiện hội nhập quốc tế được hiệu quả hơn./.

 

                                                                                                      Lê Hằng