Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Nông thôn của tỉnh đang dần đổi mới
Ngày đăng: 20/09/2023  13:57
Mặc định Cỡ chữ
Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nông nghiệp của tỉnh đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, đang từng bước phát triển sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ bền vững gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuổi giá trị.

 

Cây Mắc ca đang được nhiều nông dân chọn để mở rộng diện tích trồng trọt

 

Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 64.500 ha cây hàng năm; gần 121.000ha cây lâu năm. Lĩnh vực nông nghiệp từng bước phát triển theo chiều sâu. Các loại cây trồng chủ lực của tỉnh tiếp tục được chú trọng phát triển mạnh, cụ thể như cà phê 29.353ha, cao su 77.797ha, cây ăn quả các loại trên 10.683ha, cây Mắc ca gần 3.154ha; sâm Ngọc Linh trên 1.810ha và các loại cây dược liệu khác gần 6.000ha. Các chỉ tiêu nông nghiệp chủ yếu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.

 

Ngoài ra, còn có trên 10.683ha cây ăn quả. Đến nay đã được Cục Bảo vệ thực vật và Chi cục cấp 16 Mã số vùng trồng cây ăn quả phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa với tổng diện tích 297,51 ha, gồm: 15 Mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu (103 ha mít Thái; 95,01 ha chuối; 89,5 ha sầu riêng); 01 Mã số vùng trồng phục vụ tiêu thụ nội địa và 01 mã số cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu).

 

Chăn nuôi tiếp tục duy trì ổn định và phát triển. Tổng đàn gia súc ước đạt 270.917 con, trong đó, đàn bò khoảng 84.922 con. Diện tích nuôi trồng thủy sản ao hồ nhỏ trên địa bàn toàn tỉnh khoảng 851 ha với tổng sản lượng thủy sản ước khoảng 4.481 tấn/năm. Hiện toàn tỉnh có 276 hợp tác xã và 265 tổ hợp tác.

 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được quan tâm triển khai. Toàn tỉnh, có 185 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên còn hiệu lực, trong đó có 01 sản phẩm đạt 5 sao, 06 sản phẩm tiềm năng 5 sao (đang đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá phân hạng), 16 sản phẩm đạt 4 sao và 162 sản phẩm 3 sao.

 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi  diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Đến nay, toàn tỉnh đã có 42 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, có 01 xã đạt 15 tiêu chí, 36 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí và 06 xã đạt từ 6 đến 9 tiêu chí, bình quân toàn tỉnh đạt 15,36 tiêu chí/xã. Đã có 04 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 11 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 24 thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Có được kết quả này, ngoài sự quan tâm của các cấp, ngành, địa phương, các cấp Hội Nông dân tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nâng cao nhận thức và triển khai thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển trồng trọt, chăn nuôi; đổi mới hình thức sản xuất, tập trung thực hiện liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Nông dân trong tỉnh luôn phát huy tinh thần yêu nước, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo, luôn khát vọng vươn lên. Luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước; tích cực tham gia thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động tham gia phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

 

Phát huy tốt hơn vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới; từng bước làm chủ trong các phong trào ở nông thôn với phương châm “dân biết,  dân  bàn,  dân  làm,  dân  kiểm  tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Trình độ dân trí được nâng lên và ngày càng thích ứng với cơ chế thị trường, tham gia thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn; mạnh dạn ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất.

 

Vì vậy, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được cải thiện và nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 37,49 triệu đồng/người/năm (2018) lên 52,43 triệu đồng/người/năm (2022). Số hộ nghèo năm 2022 toàn tỉnh còn 15.943 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 10,86% so với tổng số hộ dân toàn tỉnh; 8.857 hộ cận nghèo, (chiếm tỷ lệ 6,03% so với tổng số hộ dân toàn tỉnh.

 

Đặc biệt, đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại tổng hợp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đem lại thu nhập cho hàng ngàn hộ nông dân từ vài trăm triệu đồng đến vài tỷ đồng mỗi năm.

 

Điển hình như hộ ông Nguyễn Ngởi, thị trấn Đăk Hà, thu nhập 3,6 tỷ đồng/năm; Hộ bà Y H'Lạng, xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông thu nhập 600 triệu đồng/năm; Hộ ông A Diêu, xã Măng Cành, huyện Kon Plông thu nhập 1,5 tỷ đồng/năm; Hộ ông Nguyễn Văn Thành, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi thu nhập 2,2 tỷ đồng/năm; Hộ ông Bùi Văn Quyển, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy thu nhập 4 tỷ đồng/năm.

 

Số hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp không ngừng tăng. Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 10.419 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tăng 4.433 hộ so với năm 2018. Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi đã tích cực giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về kinh nghiệm sản xuất, việc làm và quyên góp ủng hộ được trên 2,292 tỷ đồng, 42.213 ngày công lao động, hỗ trợ cây, con giống trị giá 3,747 tỷ đồng, giúp đỡ 823 hộ nông dân thoát nghèo...

 

Có thể thấy, khu vực nông thôn của tỉnh đã có nhiều đổi mới và khởi sắc, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; giao thông nông thôn được nhựa hóa, bê tông hóa, thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Văn hóa, xã hội ở nông thôn ngày càng phát triển; các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế được đầu tư xây dựng đáp ứng ngày càng tốt hơn…đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân ngày càng được nâng lên. Những đóng góp của nông dân trong tỉnh góp phần lớn vào sự phát triển KT-XH của tỉnh và cả nước./.

 

Dương Nương