Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị
Ngày đăng: 21/09/2023  15:20
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 21/9, Hội CCB tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Võ Thanh Chín - Chủ tịch Hội CCB tỉnh; Nguyễn Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo Hội CCB các huyện, thành phố.

 

Qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự giúp đỡ của chính quyền và phối hợp của các ban, ngành, Mặt trận - đoàn thể, Đảng đoàn Hội CCB tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện, đồng thời chỉ đạo các cấp Hội bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp với chính quyền thành lập Ban chỉ đạo, phối hợp tổ chức Hội nghị quán triệt cho 100% cán bộ chủ chốt và cán bộ, hội viên; chỉ đạo các tổ chức cơ sở Hội xây dựng kế hoạch với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Đến nay Hội CCB tỉnh có 18.331 hội viên, sinh hoạt tại 10 tổ chức hội với 112 cơ sở hội, 794 chi hội. Trong những năm qua, Hội CCB các cấp đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền như: đã triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ chính trị, Pháp lệnh CCB Việt Nam, Nghị định 150/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định 157/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 150/NĐ-CP, Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với CCB theo quy định tại Nghị định 157/NĐ-CP; Kết luận 66-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các nghị quyết của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy cũng như đảng bộ địa phương.

 

Trong thời gian tới, các cấp Hội CCB tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị. Làm tốt hơn nữa việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các ngành liên quan tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách cho CCB, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò của CCB trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, tham gia giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hoà giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, hội viên.

 

Đồng chí Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Hội CCB tỉnh trong thời gian qua. Hội CCB tỉnh đã quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ ở các cấp thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ chính trị; Kết luận 66-KL/TW của Ban Bí thư. Các cơ quan đoàn thể ban nghành phối hợp cùng với Hội CCB tỉnh đồng hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hội CCB tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị qua các nhiệm kì, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tham gia thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và góp phần vào giữ vững ổn định chính trị tạo môi trường, điều kiện để địa phương phát triển. Các cấp Hội CCB tiếp tục phối hợp với các cơ quan đoàn thể của địa phương thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào lớn của Đảng nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đặc biệt tham gia có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh lộ trình mục tiêu xóa đói, giảm nghèo. Làm tốt công tác an sinh xã hội, giúp đỡ CCB các cấp.

 

Đại diện Hội CCB Việt Nam tặng quà cho Hội CCB tỉnh

 

Nhân dịp này, Hội CCB Việt Nam đã tặng 01 căn nhà Nghĩa tình đồng đội trị giá 80 triệu và 10 suất quà (mỗi suất trị giá 01 triệu đồng) cho Hội CCB tỉnh để hỗ trợ hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

 

Tuấn Tài