Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Đồng chí Nguyễn Quang Thuỷ được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày đăng: 22/09/2023  08:24
Mặc định Cỡ chữ
Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 21/9, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí; đồng chí Nguyễn Quang Thuỷ - Uỷ viên Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội; 02 Phó Chủ tịch Hội được tín nhiệm tái cử; bầu UBKT, Chủ nhiệm UBKT Hội. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII gồm 10 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

 

Ban Chấp hành Hội Nông dân khoá IX ra mắt Đại hội

 

Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua 14 nhóm chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ tới:

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới

 

Theo đó, phấn đấu 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội.

 

Phấn đấu trên 90% cán bộ Hội chuyên trách các cấp và Chi hội trưởng được trang bị kiến thức về nông nghiệp, kinh tế nông thôn, nghiệp vụ công tác Hội.

 

Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 11.000 hội viên mới trở lên; có 97 % cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; thành lập mới 300 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, 50 chi Hội Nông dân nghề nghiệp.

 

Trong nhiệm kỳ, 100% chi Hội xây dựng được Quỹ Hội, bình quân ít nhất 40.000 đồng/hội viên.

 

Hội Nông dân các cấp phối hợp với các ngành liên quan tổ chức cho trên 80% hội viên nông dân được đào tạo, bồi dưỡng nghề; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; kỹ năng sản xuất, kinh doanh.

 

Phấn đấu trên 90% hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế, trên 5% hội viên nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

 

Hàng năm, số hộ nông dân đăng ký thi đua đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi các cấp tăng ít nhất 7% và số hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp tăng ít nhất 5%.

 

Trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân mỗi huyện, thành phố vận động, hướng dẫn thành lập 02 hợp tác xã và 10 tổ hợp tác trở lên.

 

Vận động 100% hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh đăng ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

 

Phấn đấu 100% hội nông dân các cấp tổ chức hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

 

Hàng năm Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh tăng trưởng 2 tỷ, Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện, thành phố tăng trưởng ít nhất 300 triệu đồng trở lên.

 

Có 100% cơ sở Hội tổ chức tuyên truyền vận động hội viên, nông dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường; mỗi cơ sở Hội xây dựng và duy trì ít nhất 01 mô hình về bảo vệ môi trường.

 

Trong nhiệm kỳ, hỗ trợ ít nhất 2.000 hộ nông dân có tài khoản trên sản thương mại điện tử.

 

Hàng năm, mỗi cơ sở Hội xây dựng ít nhất 01 mô hình về thực hiện Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bảo dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.

 

Hội Nông dân tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

 

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, tăng cường đoàn kết, thống nhất vượt qua khó khăn, thách thức, năng động. sáng tạo phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023-2028, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Quang cảnh Đại hội

 

Dương Nương