Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33 về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia
Ngày đăng: 22/09/2023  10:49
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 22/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW, ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị “về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia" trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Hoà - Phó Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ; Đảng uỷ Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các Đồn Biên phòng và các huyện uỷ, thành uỷ.

 

Ngày 28/4/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW “về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia" nhằm chu động phòng ngừa, kiên quyết ngăn chặn, xử lý thắng lợi các tình huống có thể xảy ra; bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

 

Bám sát nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW và từ tình hình thực tế địa phương có biên giới đất liền, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 87-CTr/TU, ngày 17/7/2019 để triển khai thực hiện, chỉ đạo các cơ quan, địa phương cụ thể hóa nội dung phù hợp, gắn với triển khai các quy định, chủ trương của Trung ương, của tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và bảo vệ Tổ quốc.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 33- NQ/TW đến cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh và ban hành Chương trình số 87- CTr/TU, ngày 17-7-2019 triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TW, Chương trình số 87- CTr/TU đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân, nhất là ở khu vực biên giới; cụ thể hóa nội dung trên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, địa phương, gắn với thực hiện các quy định, chủ trương của Trung ương, của tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt việc theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW, Chương trình số 87-CTr/TU.

 

Phó Bí thư Nguyễn Văn Hoà phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hoà lưu ý, để Hội nghị đạt kết quả cao nhất, đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đánh giá chuyển biến về nhận thức và công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong việc thực hiện Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh.

 

Nhận định, đánh giá đầy đủ, chính xác những kết quả đạt được; hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan qua 05 năm triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và kiến nghị, đề xuất để tháo gỡ, giải quyết trong thời gian tới.

 

Giới thiệu những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn bảo vệ biên giới quốc gia trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và công tác quản lý địa bàn của các cơ quan, địa phương.

 

Tham gia ý kiến, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia trong thời gian tới và những kiến nghị, đề xuất với Trung ương.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Dương Nương