Thứ 4, Ngày 21/02/2024 -

9 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 16,45%
Ngày đăng: 26/09/2023  14:10
Mặc định Cỡ chữ
Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh: Trong trong 9 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ước tính đạt 25.481,79 tỷ đồng, tăng 16,45% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

 

Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 21.344,35 tỷ đồng, chiếm 83,76% trong tổng số, tăng 14,38% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Nhóm hàng lương thực, thực phẩm, tăng 17,09%; Hàng may mặc, tăng 6,73%; Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình, tăng 10,34%; Vật phẩm văn hóa, giáo dục, tăng 17,03%; Gỗ và vật liệu xây dựng, tăng 18,67%; Ô tô con (dưới 9 chỗ ngồi), tăng 16,24%; Phương tiện đi lại, trừ ô tô con (kể cả phụ tùng), tăng 16,05%; Xăng, dầu các loại, tăng 2,16%; Nhiên liệu khác (trừ xăng dầu), tăng 13,99%; Đá quý, kim loại quý và sản phẩm, tăng 14,76%; Hàng hoá khác, tăng 15,41%; Doanh thu dịch vụ sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác, tăng 17,68%.

 

So với cùng kỳ năm trước, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch ước đạt 2.546,81 tỷ đồng, chiếm 9,99% trong tổng số và tăng 31,51%; doanh thu dịch vụ khác ước đạt 1.590,62 tỷ đồng, chiếm 6,24% trong tổng số, tăng 23,81%.

 

Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước tính 9 tháng năm 2023 tăng so với cùng kỳ năm trước là do tình hình thị trường hàng hóa tương đối ổn định, nguồn cung hàng hóa cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng, giá hàng hóa không có biến động lớn, thị trường tương đối bình ổn. Lưu thông hàng hóa trên thị trường thuận lợi; Giá cả các mặt hàng tương đối ổn định và phù hợp với thu nhập của số đông người tiêu dùng nên sức mua tăng đã làm cho doanh thu tổng mức bán lẻ hàng hóa và hoạt động của một số ngành như dịch vụ lưu trú, ăn uống, kinh doanh bất động sản, dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ... tăng cao so với cùng kỳ năm trước./.

 

                                                                                                Lê Hằng