Thứ 4, Ngày 19/06/2024 -

Hội nghị đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2023.
Ngày đăng: 28/09/2023  22:54
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 28/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2023. Đồng chí Mai Văn Chính- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và các ban, ngành liên quan.

 

Trong quý III/2023, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát kết luận số 08-KL/BTCTW, ngày 04/01/2023 Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, tích cực triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành các công việc được giao theo chương trình, kế hoạch công tác. Nổi bật là hoàn thành một số đề án, nhiệm vụ quan trọng về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên theo Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Quan tâm triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển đảng theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW; đồng thời, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát về tổ chức xây dựng Đảng; Kịp thời trao đổi, giải đáp góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất của các cấp ủy, tổ chức đảng.

 

Tuy đạt được những kết quả tích cực, báo cáo cũng chỉ ra hạn chế cần khắc phục để thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của toàn Ngành trong thời gian tới, cụ thể là: Công tác chỉ đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng trong việc quán triệt, hướng dẫn, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương có lúc chưa sâu sát, kịp thời, có nội dung chưa sát với quy định của Trung ương. Một số địa phươg, đơn vị còn chậm gửi các báo cáo sơ kết, tổng kết, tham gia ý kiến vào các đề án, nhiệm vụ do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Việc báo có kết quả phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch Trung ương ở một số địa phương, đơn vị chưa đảm bảo tiến độ theo quy định.

 

Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh, thành ủy đã thảo luận về những kết quả đạt được trong công tác tổ chức xây dựng Đảng thời gian qua; đồng thời, Hội nghị đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm  quý IV/2023. Trong đó, chú trọng hoàn thành chương trình công tác năm 2023 gắn với  tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng; Tổng kết thi hành Điều lệ Đảng và công tác tổ chức bộ máy, biên chế gắn với vị trí việc làm; Tham mưu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ…

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum đề nghị, trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương sớm thống nhất bổ sung ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh cho tỉnh; đồng thời có chính sách ưu tiên hơn nữa đối với đội ngũ cán bộ người DTTS tại chỗ, nhằm đáp ứng ngày càng cao công tác lãnh đạo địa phương phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

 

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các địa phương, đơn vị khẩn trương hoàn thành chương trình công tác năm 2023 gắn với tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về công tác TCXDĐ, đảm bảo chất lượng và tiến độ; hoàn thiện báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát thi hành Điều lệ Đảng; dự thảo báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng từ năm 2011 đến năm 2023; tập trung nghiên cứu, hoàn thành các đề án về công tác cán bộ; tham mưu triển khai các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch theo tiêu chuẩn chức danh; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với cán bộ và bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ.

 

BTC cấp ủy các cấp tập trung tham mưu các giải pháp phát triển Đảng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch thông tin, tuyên truyền về TCXDĐ, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023; triển khai các đề tài khoa học đảm bảo tiến độ, chất lượng; hoàn thành việc kiểm tra, giám sát về TCXDĐ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo kế hoạch; tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập ngành TCXDĐ (14/10/1930 - 14/10/2023)…

 

Minh Huệ