Thứ 4, Ngày 21/02/2024 -

Trưng bày chuyên đề “Đặc trưng văn hóa các dân tộc vùng Tây Nguyên trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam”
Ngày đăng: 01/12/2023  16:42
Mặc định Cỡ chữ
Từ ngày 29/11-01/12, tại Quảng trường 16/3, thành phố Kon Tum, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum và các tỉnh khu vực Tây Nguyên tổ chức trưng bày chuyên đề “Đặc trưng văn hóa các dân tộc vùng Tây Nguyên trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam”

Không gian trưng bày chuyên đề “Đặc trưng văn hóa các dân tộc

vùng Tây Nguyên trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam”

 

Theo đó, trưng bày trên 300 tài liệu hiện vật gốc là di sản văn hóa truyền thống và đương đại của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được lựa chọn trong hơn 50 nghìn hiện vật, tài liệu hiện vật đang được lưu giữ, bảo quản tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, điểm nhấn của nội dung trưng bày tập trung giới thiệu những nét đặc trưng văn hóa các dân tộc vùng Tây Nguyên trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam thông qua tài liệu hiện vật, hình ảnh, trang phục, nhạc cụ và các sản phẩm văn hóa tiêu biểu.

 

Đây là sự kiện văn hóa quy mô lớn nhằm tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc vùng Tây Nguyên trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; góp phần tôn vinh, quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam nói chung, đồng bào các dân tộc vùng Tây Nguyên nói riêng trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Nghị quyết số 33/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

 

Triển lãm ảnh nghệ thuật về văn hóa các dân tộc khu vực Tây Nguyên

 

Cũng trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I năm 2023, Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Trưng bày Ảnh nghệ thuật về văn hóa các dân tộc khu vực Tây Nguyên với chủ đề “Sắc màu văn hóa đặc sắc các dân tộc khu vực Tây Nguyên, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước”.

 

Gian trưng bày gồm 1 bộ sách ảnh các dân tộc thiểu số Việt Nam qua góc nhìn văn hóa, 1 tivi màn hình led chiếu các video về văn hoá truyền thống của các dân tộc và 126 bức ảnh nghệ thuật (trong đó, 46 bức ảnh trưng bày trên giá đỡ, 80 bức ảnh thể hiện trên cụm panô khối hộp chữ nhật) do các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong cả nước thực hiện.

 

Nhân dịp này, cũng tại Quảng trường 16/3, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Kon Tum, Đăk Lăk và Gia Lai phối hợp tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Đại ngàn Tây nguyên - Tinh hoa hội tụ” tại khu vực ngoài trời, bên cạnh sân khấu tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I năm 2023 ngay tại Quảng trường 16/3.

 

Triển lãm ảnh nghệ thuật trưng bày hơn 90 ảnh nghệ thuật về con người, nhà rông văn hóa, các lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống, những thành tựu trong sản xuất, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng dân tộc trong khu vực Tây Nguyên…

 

Dương Nương