Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Tổng kết công tác Dân tộc năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
Ngày đăng: 02/01/2024  17:23
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 02/01, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác Dân tộc năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự chỉ đạo hội nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan của tỉnh.

 

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2023, công tác Dân tộc tiếp tục được cả hệ thống chính trị quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Đã triển khai thực hiện đồng bộ 188 chính sách tại vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (trong đó, có 136 chính sách dân tộc). Từ đó, các chính sách an sinh xã hội nên đời sống của người dân ngày càng được ổn định, từng bước cải thiện nâng cao; Tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm còn khoảng 17,82% (giảm 3,2%), đạt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao.

 

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp của 03 chương trình mục tiêu quốc gia, trọng tâm là chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, từng bước phát triển sản xuất, nâng cao đời sống đồng bào các DTTS. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi phù hợp; Nhiều mô hình, điển hình sản xuất, hợp tác kinh doanh hiệu quả ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tạo điều kiện hình thành và nhân rộng. Các ngành nghề tạo ra sản phẩm đặc trưng, chủ lực của vùng đồng bào DTTS được các địa phương quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện được giữ gìn và phát huy...

 

Bên cạnh những thuận lợi, việc thực hiện công tác Dân tộc và chính sách dân tộc năm 2023 cũng gặp không ít khó khăn, thách thức và nhiều vấn đề cần được tiếp tục giải quyết: Kinh tế chậm phát triển so với tiềm năng của vùng và chưa bền vững; kết cấu hạ tầng KT-XH vẫn còn thiếu và yếu kém, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; tình trạng phá rừng, tranh chấp đất đai vẫn còn diễn ra; văn hóa truyền thống tốt đẹp của một số dân tộc đang bị mai một; một số nơi hệ thống chính trị cơ sở còn yếu, chất lượng đội ngũ cán bộ chưa ngang tầm, còn thiếu đội ngũ cán bộ người DTTS...

 

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố đã báo cáo bổ sung, làm rõ về tình hình vùng đồng bào DTTS; tình hình triển khai, thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc... Các ý kiến đều cho thấy, những kết quả trong thực hiện chính sách dân tộc đã giúp cho đồng bào được tiếp cận đầy đủ các điều kiện thiết yếu của cuộc sống (y tế, văn hóa, giáo dục…).

 

Năm 2024, hội nghị xác định tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Đẩy mạnh phân cấp, phân công nhiệm vụ gắn với trách nhiệm và quyền hạn cụ thể; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng bằng nhiều hình thức, nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ; nắm bắt, kiểm tra, trao đổi thông tin về tình hình công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của địa phương bằng nhiều hình thức; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ sự hỗ trợ về nguồn lực và kỹ thuật đối với triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc triển khai tại vùng DTTS và miền núi...

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban Dân tộc, các bộ, ban, ngành ở trung ương, các địa phương trong công tác Dân tộc và triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng DTTS và miền núi.

 

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các ngành, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong thực hiện CTDT; thay đổi cách nghĩ, nếp làm, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại, khơi dậy nỗ lực vươn lên của đồng bào....

 

Diệu Linh