Thứ 7, Ngày 25/05/2024 -

Thành ủy Kon Tum sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 17/04/2024  16:01
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 17/4, Thành ủy Kon Tum tổ chức hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, 2024 (Kết luận số 01).

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Chuyên đề của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”, Thành ủy Kon Tum đã đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai học tập, quán triệt và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình địa phương. Qua đó, 100% bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động; cá nhân, cán bộ, đảng viên thực hiện đăng ký cam kết nêu cao trách nhiệm nêu gương, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

 

Cùng với đó, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, cấp ủy Đảng các cấp triển khai các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới", "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị", “Thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng ĐB DTTS, làm cho ĐB DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum, chào mừng thành phố Kon Tum đón nhận danh hiệu đô thị loại II, các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố Kon Tum.

 

Trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 01, thành phố và cơ sở đã vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chỉ đạo lựa chọn những vấn đề trọng tâm, đột phá trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, giữ vững quốc phòng, an ninh đạt được nhiều kết quả nổi bật; chế độ, chính sách, an sinh xã hội được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên...

 

Các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường huy động các nguồn lực, xã hội hóa tổ chức xây dựng nhiều mô hình tại các khu dân cư: mô hình tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp; mô hình bắt hệ thống điện chiếu sáng công lộ; mô hình tổ hợp tác xã Vinh Quang.

 

Thông qua các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân.

 

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, phân tích những khó khăn và hạn chế trong việc triển khai thực hiện. Từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện có hiệu quả về học tập và làm theo Bác và nêu gương trong thời gian tới.

 

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

 

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum đã tặng Giấy khen cho 39 cá nhân, 33 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh trên địa bàn.

 

Minh Huệ