Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà lần thứ IV, năm 2024
Ngày đăng: 25/06/2024  20:15
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 25/6, huyện Đăk Hà tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề “Các dân tộc huyện Đăk Hà đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”.

 

Toàn cảnh Đại hội

 

Tham dự đại hội, có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh; lãnh đạo huyện Đăk Hà và 150 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 44.000 đồng bào DTTS đang sinh sống trên địa bàn huyện.

 

Huyện Đăk Hà có 18.820 hộ với 86.461 khẩu, trong đó, đồng bào DTTS là 8.502 với 44.466 khẩu (chiếm tỉ lệ 51,43% so với dân số toàn huyện). Cộng đồng các DTTS trên địa bàn huyện phần lớn chủ yếu là dân tộc Kinh, Xê Đăng, Ba na, Thái, Tày, Nùng, Giẻ Triêng... 

 

Những năm qua, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu trong phát triển KTXH, tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn từ năm 2019 - 2024 được duy trì ổn định ở mức khá cao. Ước thực hiện năm 2024 (theo giá so sánh năm 2010) là 6.384,68 tỷ đồng, tăng 46,98% so với năm 2019; theo giá hiện hành là 7.420 tỷ đồng, tăng 49,42% so với năm 2019.

 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2019-2024 là 8%/năm. Cơ cấu giá trị sản xuất (theo giá hiện hành): Nông - Lâm - Thuỷ sản chiếm 36,29%; Công nghiệp - Xây dựng chiếm 34,43%; Thương mại - Dịch vụ chiếm 29,28%. Thu nhập bình quân đầu người: 55,80 triệu đồng/người/năm tăng 15,17 triệu/người so với năm 2019…

 

Xác định mục tiêu thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2024-2029, huyện tiếp tục thực hiện nhất quán quan điểm của Đảng về công tác dân tộc; xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị; giải quyết hài hòa quan hệ, lợi ích giữa các dân tộc. Phát huy vai trò, chức năng của cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong thực hiện các chính sách dân tộc nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.

 

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm 2024 là 9,5%%, bình quân năm 2029 là 9%; đến năm 2029, tăng nhanh tỷ trọng ngành Công nghiệp - Xây dựng, giảm tỷ trọng ngành Nông - Lâm - Thủy sản. Phấn đấu đến năm 2029, ngành Nông - Lâm - Thủy sản chiếm 32-33%; Công nghiệp - Xây dựng chiếm 35-36%; Thương mại - Dịch vụ chiếm 31-32%. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 55,8 triệu đồng vào năm 2024 và khoảng 72 triệu đồng vào năm 2029…

 

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo huyện Đăk Hà đề nghị các cơ quan, đơn vị của huyện và đồng bào các dân tộc trên địa bàn tiếp tục tăng cường thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc; Tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng DTTS và thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia để đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững; phát triển KTXH gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh, nhất là tại các địa bàn xung yếu, vùng sâu, vùng xa, biên giới; chú trọng đào tạo nghề, thực hiện tốt các chính sách người có công, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là đối với đồng bào DTTS.

 

Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò của Già làng, Trưởng thôn, Người có uy tín là người DTTS. Xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc và đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đặc biệt là Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”. Đề cao cảnh giác và ngăn chặn, giải quyết kịp thời những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo… của các thế lực phản động lừa gạt, lôi kéo, kích động đồng bào gây rối trật tự an toàn xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc...

 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

 

Nhân dịp này, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân thuộc huyện Đăk Hà đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chương trình hành động và Quyết tâm thư tại Đại hội đại biểu các DTTS các cấp lần thứ III, giai đoạn 2019-2024; Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 7 tập thể, 18 cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện Chương trình hành động và Quyết tâm thư tại Đại hội đại biểu các DTTS trên địa bàn huyện, giai đoạn 2019-2024.

 

Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư; đồng thời, tiến hành bầu 26 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ IV, năm 2024./.

 

Hữu Phương