Thứ 4, Ngày 08/04/2020 -

Thông báo về việc dừng tổ chức tiếp công dân định kỳ ngày 22 tháng 3 năm 2020 của Lãnh đạo tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Kon Tum
17/03/2020  21:48 467 Lượt xem
Đóng
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2018)

  535.000 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2018)

  13.443 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2018)

  59 /63
Bảo tồn nguồn gen Sâm Ngọc Linh