Thứ 5, Ngày 29/09/2022 -

Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 7/2021
20/07/2021  23:51 1.981 Lượt xem

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 7/2021 của lãnh đạo tỉnh vào ngày 22/7/2021 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 281, Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp, hướng dẫn, trả lời công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; tổ chức tốt việc tiếp nhận đơn, thư của công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh để xử lý theo quy trình, quy định của pháp luật; trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết theo đúng quy định pháp luật; đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định trong ngày 23/7/2021.

 

Đề nghị các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh đăng tải thông báo để Nhân dân trong tỉnh biết, thực hiện; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo niêm yết công khai thông báo tại Trụ sở Tiếp công dân cấp huyện, địa điểm tiếp công dân cấp xã để Nhân dân biết, thực hiện./.

 

Nguyễn Hiệp

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2021)

  567.000 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2021)

  16.253 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2021)

  61 /63
Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh