Thứ 5, Ngày 29/09/2022 -

Tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh Kon Tum năm 2022
23/12/2021  15:45 12.992 Lượt xem

Ngày 23/12/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 373/TB-UBND về lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh Kon Tum tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trong năm 2022. Cụ thể:

 

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Kon Tum

 

Tiếp công dân định kỳ: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cùng đại diện Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 22 hằng tháng, kể cả trùng vào ngày thứ bảy, ngày chủ nhật. Trường hợp trùng vào các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định thì ngày tiếp công dân định kỳ sẽ là ngày làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ lễ, tết.

 

Tiếp công dân đột xuất: Lãnh đạo tỉnh Kon Tum tổ chức tiếp công dân đột xuất tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh khi phát sinh những sự việc được quy định tại khoản 3, Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013.

 

Thời gian: 01 ngày, bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (Số 281 Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

 

Thành phần tham dự buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh thực hiện theo Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Kon Tum và Công văn số 2581/UBND-TD ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc tham gia tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

 

Xem lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh Kon Tum năm 2022.

 

Cổng TTĐT tỉnh

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2021)

  567.000 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2021)

  16.253 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2021)

  61 /63
Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh