Thứ 4, Ngày 19/06/2024 -

Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm
Ngày đăng: 22/07/2022  16:39
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 22/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Huỳnh Quốc Huy- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Ban Văn hóa xã hội của HĐND tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tỉnh.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Dự điểm cầu cấp huyện có Thường trực các huyện ủy, Thành ủy và Ban Tuyên giáo cấp huyện, các phòng, ban trực thuộc các huyện, thành phố.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình chính trị trên địa bàn tỉnh ổn định, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh đều được các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tích cực và ra sức triển khai, thực hiện đạt hiệu quả.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn những khó khăn, hạn chế, thách thức: Đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận Nhân dân trong tỉnh vẫn còn thấp so với bình quân chung cả nước. Cuộc sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn do ảnh hưởng của giá cả tăng cao (nhất là giá xăng dầu, nguyên vật liệu...) và ảnh hưởng sau đại dịch COVID-19. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, an ninh nông thôn có lúc, có nơi còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định... Trong bối cảnh đó, ngành tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã nỗ lực, quyết tâm cao, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, nhạy bén, tham mưu cho cấp ủy đảng chỉ đạo, triển khai tương đối toàn diện các nhiệm vụ chính trị của 6 tháng đầu năm 2022.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức và chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; kịp thời có văn bản hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng phù hợp với tình hình thực tế.

 

Công tác tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng tiếp tục được thực hiện với nhiều hình thức như: xây dựng đề cương tuyên truyền để phát trên hệ thống truyền thanh của địa phương, chuyển tải thông tin qua hộp thư điện tử, tạo lập các trang fanpage, các nhóm zalo, facebook…. Giao nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy phụ trách địa bàn, mặt trận và các đoàn thể, các đồng chí đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ thực hiện. Tổ chức tuyên truyền thông qua các cuộc họp thôn, tổ dân phố; các buổi sinh hoạt chính trị trong lực lượng vũ trang; các cuộc thi tìm hiểu; các chương trình biểu diễn văn hóa-nghệ thuật…

 

Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị tiếp tục có sự đổi mới, tạo hiệu quả thiết thực, cụ thể hơn. Định kỳ, nhiều cấp ủy cơ sở đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề riêng của tỉnh gắn với tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị “tự soi, tự sửa”; đã triển khai tích hợp nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào nội dung giảng dạy trong nhà trường, Trung tâm chính trị; sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Nhiều địa phương, đơn vị đã có những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng đã phát huy tốt vai trò trong tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành trong tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng theo kết luận của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tham mưu chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống, lịch sử đảng bộ địa phương.

 

Việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Các hoạt động tuyên truyền, báo chí, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo được định hướng hoạt động đảm bảo theo đúng tôn chỉ, mục đích…

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, tồn tại của công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên giáo trong những tháng cuối năm 2022.

 

Đồng chí Huỳnh Quốc Huy- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt một số nhiệm vụ của công tác tuyên giáo trong 6 tháng cuối năm 2022; trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy tổ chức và chỉ đạo, định hướng quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo chất lượng, kịp thời, hiệu quả; Tổ chức thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch.

 

Cùng với đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại; Tăng cường chỉ đạo, định hướng, quản lý các hoạt động báo chí - xuất bản; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội; kịp thời xử lý thông tin, giải quyết những vấn đề phát sinh, định hướng dư luận xã hội; Tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; đồng thời, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo.

 

Minh Huệ