Thứ 5, Ngày 29/02/2024 -

Tiếp tục hoàn trả kinh phí chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh COVID-19
Ngày đăng: 22/11/2022  22:55
Mặc định Cỡ chữ
Trung tâm Y tế các huyện: Đăk Glei, Ia H'Drai, Tu Mơ Rông và thành phố Kon Tum vừa có Thông báo tiếp tục hoàn trả kinh phí chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh COVID-19 từ ngày 01/7 đến ngày 09/11/2021 (Lần 4).

 

Đối tượng được hoàn trả:

 

Huyện Đăk Glei: Toàn bộ đối tượng đã thực hiện việc chi trả giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh COVID-19 từ ngày 01/7 đến ngày 09/11/2021 (giá đã thu: 238.000 đồng/lần), bao gồm các địa điểm: (1) Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei (địa chỉ: Thôn Đăk Dung, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei); (2) Chốt liên ngành số 02 (địa chỉ: Đèo Lò Xo - xã Đăk Man, huyện Đăk Glei).

 

Huyện Ia H’Drai: Toàn bộ đối tượng đã thực hiện việc chi trả giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh COVID-19 từ ngày 01/7 đến ngày 09/11/2021.

 

Huyện Tu Mơ Rông: Toàn bộ đối tượng đã thực hiện việc chi trả giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh COVID-19 từ ngày 01/7 đến ngày 09/11/2021, bao gồm các địa điểm: (1) Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông (địa chỉ: Thôn Mô Pả, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông); (2) Tại chốt kiểm tra: Tỉnh lộ 678 thuộc địa bàn xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông); (3) Tại chốt kiểm tra: Ngã ba đường quốc lộ 40B và đường tránh đèo thuộc địa bàn xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông; (4) Tại chốt kiểm tra: Chốt 6 - Ranh giới Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam - Xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông; (5) Tại chốt kiểm tra: Chốt kiểm soát Ngọc Yêu, thôn Long Láy 2, xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông; (6) Tại chốt kiểm tra: Chốt kiểm dịch Măng Ri, thôn Long Hy, xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông.

 

Thành phố Kon Tum: Toàn bộ đối tượng đã thực hiện xét nghiệm và chi trả giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh COVID-19 từ ngày 01/7 đến ngày 09/11/2021 tại Chốt liên ngành Sao Mai (Địa chỉ: Thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum).

 

Thời gian đề nghị hoàn trả: Từ ngày 21/11/2022 đến trước ngày 30/12/2022.

 

Cổng TTĐT tỉnh