Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Triển khai công tác trẻ em năm 2023
Ngày đăng: 17/02/2023  07:30
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 16/02, Ban Chỉ đạo Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức họp tổng kết công tác năm 2022 và triển khai chương trình công tác trẻ em năm 2023. Đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.
Quang cảnh Hội nghị

 

Tại cuộc họp đại diện lãnh đạo Sở Lao động - TBXH (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) đã trình bày các dự thảo: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác trẻ em năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2023; Đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo năm 2022 và dự kiến Chương trình công tác năm 2023; Thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai các mục tiêu trong Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2023...

 

Theo đó, theo số liệu thống kê, toàn tỉnh có trên 200.000 trẻ em trong độ tuổi (dưới 16 tuổi), chiếm gần 35% so với tổng dân số toàn tỉnh; trong đó trẻ em trong các hộ gia đình nghèo là 27.678 em, cận nghèo là 46.177 em; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên 2.500 em và có trên 44.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; có 1.865 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng chế độ bảo trợ xã hội thường xuyên hàng tháng tại cộng đồng theo quy định.

 

Năm 2022, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp, ngành quan tâm đẩy mạnh thực hiện và đạt được những kết quả nhất định; các mục tiêu, chỉ tiêu vì trẻ em trong năm qua cơ bản đạt kế hoạch đề ra; các quyền cơ bản của trẻ em được thực hiện ngày càng tốt hơn, trẻ em khó khăn được quan tâm chăm sóc, hạn chế trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt... có tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

 

Năm 2023, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030; tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhằm ngăn chặn và hạn chế bạo lực xảy ra đối với trẻ em; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trẻ em; kiểm tra, đánh giá các mục tiêu vì trẻ em; tổ chức tập huấn kỹ năng, phương pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, tình nguyện viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp cơ sở.

 

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND cấp huyện trong việc tăng cường thực hiện các mục tiêu vì trẻ em; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào quần chúng có lồng ghép thực hiện các mục tiêu vì trẻ em; tiếp tục vận động sự tham gia của các tổ chức Unicef, tổ chức Plan và các tổ chức phi Chính phủ trong việc tham chiếu, thực hiện hiệu quả các mô hình bảo vệ trẻ em và các mục tiêu bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác trẻ em; làm rõ nguyên nhân các chỉ tiêu chưa đạt... Đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em thời gian tới.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, hạn chế tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; làm tốt công tác định hướng, phân luồng, vận động học sinh trong độ tuổi đến lớp; tăng cường công tác tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố phải xác định công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cần quan tâm bố trí kinh phí để triển khai thực hiện hiệu quả.

 

Đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch bảo vệ trẻ em năm 2023 để có giải pháp thực hiện hiệu quả hơn; chú trọng, tăng cường, quan tâm, đầu tư vào công tác tuyên truyền, có những hoạt động thiết thực chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong thời gian tới./.

 

Minh Huệ