Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023
Ngày đăng: 17/02/2023  14:45
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 17/02, Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh họp đánh giá kết quả thực hiện năm 2022; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chủ trì cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp

 

Theo Báo cáo tại cuộc họp, năm 2022, công tác bình đẳng giới (BĐG) và sự tiến bộ của Phụ nữ (VSTBCPN) nói chung, công tác cán bộ nữ nói riêng đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể quan tâm tổ chức thực hiện; số lượng, cán bộ dân tộc, cán bộ trẻ được cử đi đào tạo về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị… Việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm đã được triển khai đồng bộ, kịp thời và đúng theo quy định.

 

Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền có sự chuyển biến tích cực trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý. Trong đó, HĐND, UBND cấp tỉnh có lãnh đạo chủ chốt là nữ; 70% cấp huyện có lãnh đạo chủ chốt là nữ trong HĐND hoặc UBND; 79,4% cấp xã có lãnh đạo chủ chốt là nữ trong HĐND hoặc UBND.

 

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật về BĐG, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về BĐG đã được nâng lên rõ rệt. Đa số nữ CB, CC, VC và phụ nữ trong các gia đình đã ý thức được quyền và lợi ích hợp pháp của mình; phụ nữ đã biết đấu tranh chống lại những quan niệm lạc hậu, coi thường, khắt khe trong cách nhìn nhận, đánh giá đối với phụ nữ. Trong đó, có 80% người bị bạo lực gia đình được phát hiện, tiếp cận ít nhất một lần trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản.

 

Trong các lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; y tế; giáo dục,... phụ nữ ngày càng thể hiện rõ vị trí, vai trò của mình, nỗ lực tự vươn lên để khẳng định mình trong các lĩnh vực đời sống xã hội, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho xã hội và gia đình, từng bước thu hẹp khoảng cách giới.

 

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác BĐG và VSTBCPN vẫn còn có những hạn chế nhất định, bản thân một bộ phận phụ nữ còn có tư tưởng an phận, chưa tự phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và sự nghiệp.

 

Tình trạng bạo lực giới, bạo lực gia đình vẫn còn xảy ra và nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em gái. Một số nạn nhân bị bạo lực gia đình chưa mạnh dạn tố giác người bạo hành, tình trạng ly hôn tăng ngày càng tăng.

 

Năm 2023, Ban VSTBCPN xác định tập trung tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong triển khai công tác VSTBCPN và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương; đôn đốc việc triển khai thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với  bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025” và triển khai thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; tiếp tục duy trì thực hiện các mô hình phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới về bình đẳng giới trong lĩnh vực ngành, đơn vị, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ cao bất bình đẳng giới,...

 

Tại cuộc họp, các thành viên Ban VSTBCPN đã thảo luận đánh giá về kết quả đã đạt được, khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp triển khai thực hiện trong năm 2023.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban VSTBCPN tỉnh ghi nhận những kết quả mà các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương đã đạt được trong triển khai thực hiện công tác BĐG và VSTBCPN trong năm qua. Đồng chí đề nghị, Sở Lao động - TBXH (cơ quan thường trực Ban VSTBCPN tỉnh) tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp, tiếp tục hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện công tác BĐG và VSTBCPN năm 2022, làm rõ các chỉ tiêu, có minh chứng số liệu cụ thể.

 

Để khắc phục hạn chế trong năm 2022, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, cơ quan thường trực nghiên cứu, tham mưu cho Ban VSTBCPN tỉnh kế hoạch kiểm tra tại các đơn vị, địa phương trong quý II năm 2023; lồng ghép việc kiểm tra thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG trên địa bàn tỉnh với công tác triển khai thực hiện quyền bảo vệ trẻ em; chuẩn bị kỹ đề cương báo cáo phục vụ kiểm tra.

 

Về Chương trình công tác năm 2023, đồng chí đề nghị cơ quan thường trực rà soát lại mục tiêu, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương để đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện đảm bảo phù hợp, khả thi; tham mưu phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan là thành viên của Ban gắn với thời gian, kết quả thực hiện.

 

Đồng chí đề nghị các cơ quan là thành viên Ban VSTBCPN tỉnh cẩn chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo lồng ghép nguồn kinh phí có liên quan thuộc ngành, lĩnh vực đơn vị phụ trách để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; cơ quan thường trực tham mưu xây dựng kế hoạch trong chương trình hoạt động của Ban năm 2023 thực hiện khảo sát, đánh giá để làm rõ các số liệu, từ đó phục vụ cho công tác đánh giá kết quả thực hiện và đặt ra các chỉ tiêu cho năm tiếp theo sát với tình hình thực tế./.

Vũ Huệ