Thứ hai, Ngày 04/03/2024 -

Trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023 cho 191 đảng viên
Ngày đăng: 22/05/2023  14:37
Mặc định Cỡ chữ
Đợt 19/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã quyết định trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 191 đảng viên thuộc Đảng bộ 10 huyện, thành phố; Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng uỷ Công an tỉnh, Đảng uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đảng uỷ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

 

Trong đó, trao tặng Huy hiệu đảng cho 188 đảng viên và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 03 đảng viên. 

 

Cụ thể, trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho 02 đảng viên (đảng viên Phạm Trọng Tiều - Đảng bộ huyện Đăk Hà và đảng viên Nguyễn Văn Nho - Đảng bộ huyện Sa Thầy); trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi đảng cho 02 đảng viên (Kring Nhỉ (A Nhỉ) - Đảng bộ huyện Ngọc Hồi và đảng viên Đinh Văn Yếp (Luôn) - Đảng bộ huyện Kon Plông); trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi đảng cho 08 đảng viên (đảng viên A Loải và đảng viên Y Ngheo - Đảng bộ huyện Ngọc Hồi; đảng viên Y KLâng - Đảng bộ huyện Đăk Hà; đảng viên A Xang - Đảng bộ huyện Kon Plông; đảng viên Nguyễn Thị Mão và đảng viên A Xớt - Đảng bộ huyện Sa Thầy; đảng viên Trần Thị Tú và đảng viên Y Ngợp - Đảng bộ thành phố Kon Tum).

 

Cũng trong đợt 19/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ còn có quyết định trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho 28 đảng viên; trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho 30 đảng viên và truy tặng 01 đảng viên; trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho 06 đảng viên và truy tặng 01 đảng viên; trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho 26 đảng viên; trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 86 đảng viên và truy tặng 01 đảng viên./.

 

Dương Nương