Thứ hai, Ngày 25/09/2023 -

Tăng cường quản công tác phòng, chống tiêu cực để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX
Ngày đăng: 06/06/2023  15:27
Mặc định Cỡ chữ
Sở Giao thông vận tải có Công văn số 1044/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 06/6/2023 về việc tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước; phòng, chống tiêu cực nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX.

 

Theo đó, yêu cầu các đơn vị đào tạo, sát hạch lái xe và các bộ phận có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Sở Giao thông vận tải về việc tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh.

 

Các đơn vị đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe tiếp tục duy trì cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật. Trên cở sở kết quả rà soát, tổng hợp dữ liệu quản lý DAT do Cục Đường bộ Việt Nam cung cấp (nếu có), các đơn vị đào tạo tổ chức kiểm tra, rà soát để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý dữ liệu DAT.

 

Yêu cầu các đơn vị thuộc sở tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động, điều kiện hoạt động của các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe;  kịp thời tham mưu chấn chỉnh, xử lý đối với tập thể, cá nhân có vi phạm liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch lái xe; tổ chức thực hiện nghiêm việc theo dõi, kiểm tra, khai thác, sử dụng và quản lý dữ liệu DAT theo đúng quy định; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các đơn vị đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng các quy định trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe./.

 

Lê Hằng